Społeczeństwo-Technologia-Gospodarka. Teraźniejszość i scenariusze przyszłości

06.12.2023

Akademia Bialska im. Jana Pawła II zorganizowała pod patronatem BCC interdyscyplinarną konferencję pt. „Społeczeństwo – Technologia – Gospodarka. Teraźniejszość i scenariusze przyszłości”. Konferencję otworzył dr Łukasz Bernatowicz, prezes ZP Business Centre Club.

List-podziękowanie prof. Agnieszki Siedleckiej, prorektor ds. nauki >>

Celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących tendencji i wyzwań związanych z interdyscyplinarnie postrzeganymi zjawiskami wirtualizacji i cyfryzacji zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie.

Zobacz relację:

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE PORUSZONE PODCZAS KONFERENCJI

 • Sieciowość i wirtualizacja relacji i powiązań – w stronę społeczeństwa sieci.
 • Prosument, prosumpcja, kultura konsumpcji.
 • Humanizacja technologii.
 • Wykluczenie i włączenie cyfrowe.
 • Nowe technologie w medycynie.
 • Nowe technologie a rynek pracy.
 • Układy sieciowe i klastrowe.
 • Cyfrowa gospodarka – nowe zjawiska, procesy, struktury.
 • Pieniądz realny i wirtualny.
 • Przemysł 4.0.
 • Innowacyjne narzędzia ICT.
 • Cyfryzacja społeczeństwa.
 • Innowacje w sektorze energetyki i budownictwa.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL