Społeczeństwo-Technologia-Gospodarka. Teraźniejszość i scenariusze przyszłości

20.02.2023

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić do udziału w zorganizowanej pod patronatem Business Centre Club interdyscyplinarnej konferencji pt. „Społeczeństwo-Technologia-Gospodarka. Teraźniejszość i scenariusze przyszłości”. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących tendencji i wyzwań związanych z interdyscyplinarnie postrzeganymi zjawiskami wirtualizacji i cyfryzacji zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie.

Zmieniająca się rzeczywistość, wszechobecna technologia cyfrowa sprawiają, że współczesne społeczeństwo staje przed nowymi zadaniami. Pomiędzy niezwiązanymi ze sobą dotychczas obszarami tworzą się nowe powiązania i szanse rozwoju, ale również zagrożenia. Swoje miejsce ma w nich również człowiek, jako część zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

 • Sieciowość i wirtualizacja relacji i powiązań – w stronę społeczeństwa sieci.
 • Prosument, prosumpcja, kultura konsumpcji.
 • Humanizacja technologii.
 • Wykluczenie i włączenie cyfrowe.
 • Nowe technologie w medycynie.
 • Nowe technologie a rynek pracy.
 • Układy sieciowe i klastrowe.
 • Cyfrowa gospodarka – nowe zjawiska, procesy, struktury.
 • Pieniądz realny i wirtualny.
 • Przemysł 4.0.
 • Innowacyjne narzędzia ICT.
 • Cyfryzacja społeczeństwa.
 • Innowacje w sektorze energetyki i budownictwa.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.
 • Konferencja jest bezpłatna.
 • Przedstawione opracowania w języku polskim, po zakwalifikowaniu do publikacji
  i pozytywnych recenzjach, zostaną wydane w formie rozdziału w monografii. Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II znajduje się na liście ministerialnej
  z 80 punktami, a autorzy rozdziałów monografii otrzymują 20 punktów.
 • Istnieje możliwość publikacji artykułu w następujących czasopismach: „Health Problems of Civilization” (20 punktów MEiN), „Economic and Regional Studies” (20 punktów MEiN), „Rozprawy Społeczne” (20 punktów MEiN) po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
 • Rejestracja ONLINE na konferencję: https://forms.gle/wwgyncCzXAir2Gu46 (prosimy o skopiowanie linku i wklejenie do przeglądarki)

 

WAŻNE TERMINY

 • Rejestracja: do 30 września 2023
 • Przesłanie artykułu: do 13 października 2023

 

WYMAGANIA EDYTORSKIE OPRACOWANIA PUBLIKACJI

 • wielkość tekstu przeznaczonego do publikacji – od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami
 • format dokumentu .doc lub .docx
 • czcionka Times New Roman – rozmiar 12 pkt
 • odstęp między wierszami 1,5 pkt
 • przypisy u dołu strony – rozmiar czcionki 10 pkt
 • wykaz bibliografii na końcu artykułu przed streszczeniem
 • streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
 • słowa kluczowe
 • cytowanie i spis literatury powinny być zgodne z regułami APA, dostosowanymi do polskich norm językowych

 

Kontakt: mgr Paulina Rynkiewicz, +48 83 345 62 50, konferencja_stg@akademiabialska.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL