Spotkanie członków Loży Gdańskiej BCC z dr. Łukaszem Bernatowiczem

27.03.2023

Prezes Związku Pracodawców BCC, a zarazem Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego dr Łukasz Bernatowicz przed Posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 23 marca br. spotkał się z członkami Loży Gdańskiej BCC, aby nakreślić rolę kierowania Radą, opowiedzieć o działaniach na rzecz dialogu między przedsiębiorcami, pracownikami i administracją publiczną oraz wskazać obecną sytuację polskich przedsiębiorców.

Wśród przedstawicieli firm członkowskich BCC znaleźli się m.in. członek WRDS Grzegorz Brodziak oraz Katarzyna Czajka i Dariusz Kaczmarek, reprezentanci komisji ds. ochrony zdrowia i spraw gospodarczych przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Przedstawili oni swoją aktywność na rzecz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, wskazali jak wygląda współpraca między sektorem prywatnym i publicznym oraz omówili bieżące cele Rady na poziomie regionalnym.

Dr Łukasz Bernatowicz podkreślił, jak ważną rolę pełni dialog społeczny pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami – stanowi on formę identyfikacji potrzeb i oczekiwań różnych grup społecznych wraz z opracowaniem rozwiązań, które służą obu stronom. Przypomniał, że Business Centre Club, który przejął przewodnictwo w obecnej kadencji w Radzie Dialogu Społecznego nie tylko reprezentuje interesy pracodawców, ale również buduje zaufanie i zrozumienie między grupami społecznymi a władzami, jako dobro wspólne.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL