Spotkanie Komisji Transformacji energetycznej BCC z ekspertami Lewicy

17.01.2023

Potrzebny jest niezależny operator sieci dystrybucyjnej. Dekoncentracja sektora oznacza przekazanie części kompetencji samorządom – to jeden z postulatów, jaki pojawił się podczas spotkania Komisji Transformacji energetycznej BCC z ekspertami Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy, które odbyło się 13 stycznia 2023 w siedzibie BCC.

Podczas spotkania zadeklarowano pełne wsparcie dla ustawy „10h”, energetyki prosumenckiej, rozproszonej, rozwoju i OZE. KL wsparł budowę energetyki jądrowej w PL, jest zwolennikiem przede wszystkim SMR, w których pokłada duże nadzieje zmiany polskiego miksu energetycznego. Do tego czasu dopuszcza możliwość remontów bloków 200 plus jako stabilnego źródła polityki energetycznej wspierającego OZE. Podstawowym celem w zakresie polityki energetycznej państwa jest budowa miksu energetycznego, który uniezależni nas od paliw kopalnych. Stąd pełne wsparcie dla budowy turbin wiatrowych na Bałtyku, odblokowania rozwoju fotowoltaiki, a przed wszystkim modernizacji linii przesyłowych, w tym budowa nowych linii przesyłowych 400kW. Obecny rząd w 2016 roku zablokował budowę farm wiatrowych. W rezultacie tej decyzji straciliśmy szansę na tańszy prąd.

Jak podkreślił poseł Dariusz Wieczorek, przewodniczący Podkomisji ds. Elektromobilności  Lewica zaproponuje Program Budowy Sieci Energetycznej, aby zlikwidować problemy z przesyłaniem energii. Źródłem finansowania mają być m.in. wpływy z certyfikatów CO2, które powinny być inwestowane w sprawiedliwą transformację energetyczną. Generalnie gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne to główne priorytetu programu KL, a same inwestycje w transformację energetyczną mają być fundamentem wzrostu gospodarczego i wygenerować konieczne inwestycje. Rola państwa powinna ograniczać się do funkcji sprawnego regulatora rynku. Docelowo państwo nie powinno być ani inwestorem, ani producentem energii.

Najważniejsze postulaty Lewicy w zakresie polityki energetycznej to:

– Odejście od węgla do 2035 r..

– Budowa farm wiatrowych na Bałtyku do 2030 r. (700 turbin)

– 5000 turbin wiatrowych na lądzie do 2030 roku

– Cofnięcie szkodliwego prawa ograniczającego rozwój polskiej fotowoltaiki

– Przeznaczenie 100% środków ze sprzedaży certyfikatów CO2 na rozwój sieci elektroenergetycznych i transformację energetyczną, z kolei KPO ma być przeznaczone w 40% na inwestycje związane z ochroną środowiska

– Wdrożenie Programu Budowy Sieci Elektroenergetycznych

– Wyodrębnienie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej) ze struktur koncernów energetycznych

– Modernizacja sieci przesyłowej. W najbliższych 10 latach przeznaczenie 40 mld zł na budowę 4 tysięcy kilometrów linii o napięciu 400 kilowoltów

– Przyjęcie ustawy korytarzowej, która umożliwi szybką realizację inwestycji, upraszczając procedury i skracając czas uzyskania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznych

– Budowa biogazowni i biometanowni na obszarach wiejskich

– Zeroemisyjna administracja publiczna do 2032 roku

W spotkaniu KTE BCC udział wzięli: Dariusz Wieczorek, przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. elektromobilności, Tomasz Podgajniak, ekspert ds. energetyki, b. wiceminister ochrony środowiska, Marek Kossowski, b. prezes PGNiG.

Na zakończenie Maciej Stańczuk stwierdził, że BCC będzie kontynuowało konsultacje i dyskusje z przedstawicielami parlamentarnych ugrupowań politycznych i będzie chciało zaproponować okrągły stół transformacji energetycznej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL