Spotkanie Loży Gdańskiej BCC podsumowujące 30-letnią pracę dyrektor Loży – Katarzyny Dobrzynieckiej

17.06.2024

5 czerwca 2024 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie Loży Gdańskiej BCC podsumowujące 30-letnią pracę dyrektor Loży – Katarzyny Dobrzynieckiej.

Przedstawiciele największych firm Pomorza dziękowali dyrektor Loży za wielkie zaangażowanie, sprawność i profesjonalizm w codziennej pracy na rzecz przedsiębiorców zrzeszonych w naszej organizacji. Jak podkreślali członkowie Loży Gdańskiej – „Niestety czasem nadchodzi pora, kiedy niektóre ścieżki się rozchodzą”.

Gościem spotkania był Mieczysław Struk – nowo wybrany na kolejną kadencję marszałek Województwa Pomorskiego, który przy okazji spotkania poruszył istotne tematy wymagające dalszego działania i współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami.

Gość zapoznał uczestniczących przedsiębiorców z planami inwestycyjnymi Pomorza na najbliższy okres planowania unijnego, a także odniósł się do najważniejszych celów i priorytetów polityki spójności Unii Europejskiej mających regionalny wymiar w postaci programów finansowych na Pomorzu.

Marszałek Mieczysław Struk, dziękując Katarzynie Dobrzynieckiej za jej zaangażowanie w tworzenie pomostu wzajemnej współpracy między samorządem a biznesem, podkreślał wyjątkową sprawczość dyrektor Loży w integracji tych dwóch środowisk.

„Dziękujemy pani dyrektor Katarzynie Dobrzynieckiej za 30 lat tworzenia najbardziej zintegrowanej Loży regionalnej BCC w Polsce, za pionierskie pomysły i inspirujące akcje jednoczące przedsiębiorców wokół najpilniejszych tematów.”

Członkowie Loży  Gdańskiej BCC z naręczami kwiatów dziękowali i życzyli wiele satysfakcji, radości i nowych wyzwań na innych polach działalności  pani dyrektor.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL