Loża Świętokrzyska o profilaktyce zdrowotnej

23.06.2022

22 czerwca odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC, podczas którego zaprezentowano główne założenia planu działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej dla firm-członków Loży. Projekt jest współfinansowany ze środków UE.

Wśród gości spotkania była Barbara Skuza, pracownik naukowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspertka w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.

Spotkanie rozpoczął kanclerz Loży Świętokrzyskiej Andrzej Mochoń, który przywitał uczestników. Następnie Barbara Skuza mówiła o projekcie. Zgodnie z założeniami, firmy mogłyby się starać zarówno o sfinansowanie zakupu urządzeń poprawiających warunki pracy, jak również umożliwić zarządom i pracownikom firm uczestnictwo w różnego rodzaju zabiegach poprawiających ich kondycję zdrowotną.

Uczestnicy spotkania pytali m.in. o stopień dofinansowania tych działań ze środków UE, możliwość realizacji zabiegów w miejscowościach będących siedzibami ich firm, objęcie projektem osób zatrudnionych na umowy-zlecenia czy też przewidywany termin realizacji projektu.

Po zakończeniu dyskusji kanclerz zaproponował uczestnikom spotkania złożenie wstępnych deklaracji udziału w projekcie. Kilka firm złożyło taką deklarację. Pozostali członkowie będą mogły podjąć decyzję w najbliższym czasie.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o wpływie pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie na ich działalność biznesową. Z wypowiedzi członków wynikało, że oba czynniki spowodowały pogorszenie się sytuacji finansowej większości firm, choć jednocześnie dla niektórych z nich był to okres dynamicznego wzrostu. Natomiast wysoka inflacja i wzrost cen energii powodują dużą niepewność co do dalszych losów firm.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL