Spotkanie Loży Świętokrzyskiej: Lider biznesu w nowej rzeczywistości

07.04.2022

W środę w Kielcach odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club. Tematem był: „Lider biznesu w nowej rzeczywistości”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Dorota Nawrotek, konsultantka, autorka programów studiów podyplomowych z zakresu przywództwa i coachingu, Ryszard Nazimek, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach, Iwona Świątkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach oraz grupa uczniów tej szkoły.

Spotkanie otworzyła, w imieniu Andrzeja Mochonia Kanclerza Loży Świętokrzyskiej Bożena Staniak członek Loży. Powitała uczestników spotkania, w tym zaproszonych gości oraz zaprezentowała Dorotę Nawrotek wskazując na jej duże doświadczenie w kształceniu w zakresie przywództwa i coachingu.

Następnie Dorota Nawrotek przedstawiła prezentację dotyczącą kompetencji liderów ze szczególnym uwzględnieniem tych cech, które są niezbędne w trudnym okresie pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Z prezentacji wynikało, że liderom stawia się duże wymagania dot. m.in. tworzenia struktur organizacji, którymi zarządzają o dużej konkurencyjności, dbania o otoczenie, stwarzania optymalnych warunków pracy dla pracowników czy też wspierania walczącej Ukrainy. D. Nawrotek zaprezentowała wyniki badań zintegrowanego modelu przywództwa przeprowadzonych przez AQR International wraz z zespołem psychologów dotyczące m.in. skal globalnych stosowanych do mierzenia różnych elementów związanych ze zjawiskiem przywództwa.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja związana z praktycznymi aspektami przywództwa. Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad zjawiskiem odporności psychicznej i możliwościami jej pomiaru. Na prośbę osób obecnych na spotkaniu D. Nawrotek przedstawiła kilka praktycznych metod służących zwiększaniu odporności psychicznej. Rozmawiano też o roli edukacji w pełnieniu funkcji lidera. Przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej obecni na spotkaniu zaprezentowali szereg zalet kształcenia się na tej uczelni. Absolwenci Politechniki uczestniczący w spotkaniu potwierdzali dużą rolę umiejętności zdobytych w czasie studiów na PŚ w ich życiu zawodowym. Ustalono, że ważnym elementem rekrutacji na Politechnikę powinny być spotkania jej przedstawicieli z maturzystami oraz rozpowszechnianie pozytywnych opinii o uczelni ze strony jej absolwentów.

W ramach spraw różnych Anna Stokowska reprezentująca firmę Autobox, członka Loży Świętokrzyskiej BCC poinformowała o działaniach tej Spółki wspierających Ukrainę. Spółka przy pomocy innych podmiotów oraz osób fizycznych zorganizowała w Makowie miejsce pobytu dla 40 uchodźców z Ukrainy zapewniając im zarówno mieszkania jak i różne rzeczy potrzebne do życia, ale prosi o wsparcie finansowe na zapewnienie wyżywienia i innych potrzeb. Nr konta 17 1050 1054 1000 0097 5150 8962. W tytule przelewu należy wpisać „wsparcie dla Ukrain

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL