Spotkanie Rady Loży Katowickiej BCC

15.11.2022

W siedzibie firmy członkowskiej PROBET SA w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Loży Katowickiej Business Centre Club.

Spotkanie rozpoczęty obrady kapituły organizowanych przez Lożę Katowicką regionalnych konkursów: CEZARY ŚLĄSKIEGO BIZNESU oraz Śląskiego Medalu Solidarności Społecznej – Przyjaciel Ukrainy. Kapituła przeanalizowała nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów. Na działania pomocowe dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju, tylko te firmy, które wysłały formularze konkursowe, przeznaczyły ponad 9 mln zł, a szacunkowe dane wskazują, że łączna pomoc członków Loży Katowickiej BCC sięga nawet 80 mln zł (!), co jest naprawdę imponującą kwotą.

Lista laureatów  konkursów >>

Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące aktualnej sytuacji geopolitycznej, jej wpływu na gospodarkę, bieżące działania poszczególnych sektorów oraz skutki i zagrożenia dla firm członkowskich BCC.

 

Kanclerz Loży Eugeniusz Budniok przedstawił także sprawozdanie ze zrealizowanych działań i interwencji oraz innych aktywności Loży oraz całego Klubu. Jak zaznaczył, bardzo istotną sprawą jest objęcie na rok przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego przez Business Centre Club, a co za tym idzie, położenie mocnego nacisku na skuteczne negocjacje w rozmowach z rządem o  wszystkich obszarach z dziedziny gospodarki i wsparcia biznesu. Dyrektor Loży Marcin Budniok przedstawił liczby zrealizowanych aktywności (samych spotkań i webinarów było ogółem 96, a przewidzianych do końca roku jest jeszcze 8).  Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem obiektów firmy będącej gospodarzem spotkania oraz poczęstunkiem.

Uroczyste podsumowanie roku działalności Loży odbędzie się na spotkaniu świątecznym w Gościńcu Zabrzańskim zaplanowanym na 8 grudnia. Pośród zaproszonych gości są m.in. konsul generalny Ukrainy, marszałek województwa i wojewoda śląski, prezydenci największych miast aglomeracji, Zarząd BCC, szefowie największych organizacji biznesowych i inni. Podczas spotkania przewidziane są wystąpienia osobistości, jak również wręczenie odznaczeń państwowych, nagród laureatom konkursu CEZARY ŚLĄSKIEGO BIZNESU oraz Śląskiego Medalu Solidarności Społecznej – Przyjaciel Ukrainy. Odbędzie się również koncert polsko-ukraińskiego zespołu oraz uroczysta, świąteczna kolacja.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL