Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z ministrem Arturem Soboniem

12.07.2022

Gośćmi ostatniego spotkania Rady Przedsiębiorczości byli minister Artur Soboń oraz dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosław Szatański. Rozmowy z przedstawicielami biznesu dotyczyły kluczowych zmian w CIT przewidzianych w projekcie zmian w ustawie, opublikowanym 28 czerwca br. BCC reprezentowali: dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego oraz Agnieszka Wnuk, ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego, doradca podatkowy.

Proponowane obecnie zmiany w większości są korzystne dla podatników i realizują część istotnych postulatów biznesu. Na szczególną uwagę zasługuje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku minimalnego w 2022 r., złagodzenie wymogów dotyczących spółki holdingowej oraz doprecyzowanie niektórych przepisów zmienionych od 1 stycznia br. i budzących istotne wątpliwości.

Przedstawiciele BCC mieli okazję przedstawić uwagi do projektu, z których najważniejsze dotyczą:

  • dalszych zmian zasad kalkulacji i złagodzenia podatku minimalnego,
    rozwiązania dotyczącego oświadczeń w zakresie podatku u źródła na 2022 r.,
  • zwiększenia tzw. bezpiecznej przystani w ramach limitu kosztów finansowania dłużnego z 3 mln zł w kierunku limitu przewidzianego w prawie wspólnotowym (3 mln EUR).

Liczymy na dalszy konstruktywny dialog z Ministerstwem Finansów.

Opinia ZP BCC nt. zmian podatkowych

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL