Spotkanie z gen. dr. Mieczysławem Bieńkiem, prof. KAAFM

05.06.2023

Od ponad roku trwa pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. W Europie panuje powszechne przekonanie, że w tej wojnie stawką jest nie tylko niepodległość Ukrainy, ale także ład polityczny i bezpieczeństwo w Europie oraz porządek globalny, z obecną pozycją demokratycznych państw Zachodu. Zadaje się pytania o źródła, aktualny i możliwy przebieg tego konfliktu. Oprócz oczywistych spraw, jak obawa o przyszłość Europy i świata, pytania o kondycję ludzką, współczucie dla narodu ukraińskiego, włączanie się w pomoc ludziom stawiającym opór agresorowi – wojna jest polem refleksji dla specjalistów zajmujących się problematyką przywództwa w zakresie działań militarnych, a także szerzej – przywództwa, strategii, taktyki i realizacji planów w wymiarze uniwersalnym, niezależnie od dziedziny.

Takie spojrzenie na zagadnienie przedstawił podczas spotkania Loży Katowickiej 1 czerwca 2023 roku, pt. „Współczesna sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle wojny na Ukrainie, wnioski dla Polski – budowanie zespołu, przywództwo i zarządzanie w sytuacji kryzysowej” – gen. dr Mieczysław Bieniek, prof. KAAFM, jeden z najlepiej wyszkolonych polskich dowódców, wybitny specjalista od działań powietrzno-desantowych i specjalnych, uczestnik wielu operacji pod egidą NATO i ONZ, pełniący funkcję m.in. doradcy ministra obrony narodowej RP, a także zastępcy dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji, jako pierwszy polski oficer piastujący tak wysokie stanowisko.

Po przywitaniu uczestników kanclerz Loży Katowickiej Eugeniusz Budniok przedstawił kalendarz wydarzeń LK BCC na najbliższy czas, a także przypomniał o istotnej inicjatywie Związku Pracodawców BCC, Federacji Przedsiębiorców Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej, jaką jest Dekalog Przedsiębiorcy i kampania „Przedsiębiorca to też wyborca”.

Wśród zebranych znaleźli się m.in.: wiceprzewodnicząca Zarządu Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danuta Kamińska, gospodarz spotkania prezes Zarządu Gonar-Bis Rafał Zarzycki, jak również prezes Zarządu  BetaMed Beata Drzazga i prezes Zarządu Hansped Anna Hanusiak-Tatarska, które odebrały nagrodę Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii odpowiednio Najwyższa Jakość i Partner Firm Zagranicznych, oraz koordynator działu marketingu i komunikacji Mariusz Masiarek, reprezentujący prezesa Zarządu EMT-Systems Grzegorza Wszołka, nagrodzonego  Medalem Europejskim w edycji XXXIII 2022, za szkolenia projektowo-instalatorskie z zakresu fotowoltaiki.

Rozpoczynając wystąpienie, gen. dr Mieczysław Bieniek przedstawił problemy globalne, takie jak niekontrolowane migracje, broń nuklearna, broń biologiczna i chemiczna, cyberterroryzm, ruchy autokratyczne i populistyczne, istnienie Rosji i jej nieprzewidywalność, wskazał, jak wpływają one na bezpieczeństwo międzynarodowe oraz  działania podejmowane przez  NATO. Generał omówił specyfikę rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie (w tym rosyjską wojnę hybrydową oraz stosowany tylko przez stronę ukraińską system C4ISR), dotychczasowy przebieg wojny, niepowodzenie pierwotnego planu agresora, możliwy kierunek konfliktu w przyszłości.

W swoim wieloaspektowym wystąpieniu, łączącym wiedzę, doświadczenie, charyzmę, a także humor, przedstawił kanony sztuki strategiczno-operacyjne, wskaźniki rangi państwa, wnioski dla obronności Polski i NATO, koncepcję sił szybkiego reagowania, przyszłe środowisko bezpieczeństwa, ważność wpływu, jaki na przebieg wojny mogą mieć media, i jeszcze inne zagadnienia. W ich kontekście gen. dr Bieniek określił wspólne uwarunkowania i cechy zarządzania przez dowódcę wojskowego i managera przedsiębiorstwa. Na przykład prezydenta Wołodymyra Zełenskiego gen. dr Bieniek wskazał jako jednego z modelowych przywódców nie tylko w dowodzeniu armią, ale także w pełnieniu przywódczej roli w firmie czy instytucji. Generał wskazał, jakie są strefy bezpieczeństwa strategicznego znajdujące odzwierciedlenie w prowadzeniu biznesu. Przedstawił też koncepcję dążenia do prostoty w przywództwie oraz interesujący przykład podążającej tym śladem firmy Harley-Davidson.

Wystąpienie gen. dr. Mieczysława Bieńka pozwoliło nie tylko zdobyć bezcenne informacje od wybitnego praktyka w przewodzeniu zespołom ludzkim, ale też zauważyć, że nawet w obliczu ogromnego zagrożenia, „zmasowanego ataku” niesprzyjających okoliczności istotą zwycięstwa jest pozostanie na pozycji i dążenie do przezwyciężenia kryzysu.

Po spotkaniu żywe dyskusje toczyły się w kuluarach przy lunchu. Na zakończenie Wojciech Zalasiński, dyrektor Działu Sprzedaży Gonar-Bis, przestawił działalność gospodarza – firmy Gonar-Bis z Katowic, produkującej narzędzia  i urządzenia wiertnicze, istniejącej na rynku od półwiecza, która dostarcza produkty do ponad 60 krajów świata i w całej branży nieprzerwanie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce na światowej liście.

 

Więcej informacji:

 

O Dekalogu Przedsiębiorcy: https://www.bcc.org.pl/dekalog-przedsiebiorcy/

Petycję można podpisać online: https://www.petycjeonline.com/przedsiebiorca_to_tez_wyborca

O firmie Gonar-Bis: https://www.gonar.com.pl/

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL