Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia z 21 lutego

22.02.2024

21 lutego 2024 roku Sławomir Jagieła, ekspert BCC ds. Systemu Ochrony Zdrowia uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, podczas którego omawiano funkcjonowanie nowych kierunków medycznych wprowadzonych w latach 2015-2023.

Posiedzenie to skupiło się na szeregu istotnych kwestii dotyczących jakości nauczania, dostępności miejsc oraz kadry dydaktycznej na nowo powstałych uczelniach medycznych.

Podczas dyskusji, wiceminister zdrowia, Urszula Demkow, przedstawiła dane dotyczące liczby uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów medycznych. Zwrócono uwagę na istotną liczbę uczelni, które prowadzą kierunek lekarski bez pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także na te, które są obecnie w procesie weryfikacji. Szczególnie istotnym aspektem był wzrost liczby miejsc na studiach medycznych w ciągu ostatnich lat oraz obserwowane obniżanie się kryteriów rekrutacyjnych, co wywołało dyskusję nad sensem tego rozwoju.

Niezwykle istotnym punktem dyskusji było zagadnienie zapotrzebowania na lekarzy. Wiceminister zdrowia podkreśliła potrzebę szerokiego spojrzenia na problem, wskazując, że liczba lekarzy nie jest jedynym czynnikiem determinującym efektywność systemu ochrony zdrowia. Przytoczyła porównania międzynarodowe, które ukazały, że mimo zbliżonej liczby lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, efektywność systemu ochrony zdrowia może być zróżnicowana w zależności od różnych czynników.

W trakcie dyskusji poruszono także kwestię kontroli nowo uruchomionych kierunków medycznych, które działają pomimo braku pozytywnej oceny PKA. Przewodniczący komisji, Bartosz Arłukowicz, wyraził zaniepokojenie sytuacją i zaapelował o przeprowadzenie szybkiego i dokładnego audytu, mającego na celu ochronę interesów studentów oraz sprawdzenie procesu podejmowania decyzji i ewentualnych wpływów politycznych.

Wiceminister nauki, Maria Mrówczyńska, przedstawiła działania ministerstwa w kierunku przeprowadzenia oceny programowej nowych kierunków medycznych, wyrażając nadzieję na zakończenie tego procesu do maja.

Posiedzenie Komisji Zdrowia z dnia 21 lutego 2024 roku pozwoliło na głębsze zrozumienie istniejących wyzwań w obszarze edukacji medycznej oraz podjęcie dyskusji nad koniecznością podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przyszłych lekarzy.

 


Kontakt:

Sławomir Jagieła, EMBA, DBA
ekspert ds. Systemu Ochrony Zdrowia
+48 511 424 424
slawomir.jagiela@bcc.org.pl

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL