Strategia powinna odzwierciedlać marzenia

17.05.2013

Jak wygrać z konkurentami wyprzedzając ich i zmieniając reguły gry rynkowej? Te zagadnienia były głównym tematem seminarium biznesowego dla kadry zarządzającej zachodniopomorskich przedsiębiorstw, które odbyło się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

WNEiZ US, obok Business Centre Club oraz Forum Gryf, był współorganizatorem seminarium. Wzięło w nim udział 45 przedstawicieli regionalnego biznesu, zarówno instytucji prywatnych jak i publicznych, firmy produkcyjne oraz usługowe z takich branż jak: budownictwo, IT, energetyka, produkcja chemiczna, metalowa, przetwórstwo.

W pierwszej części spotkania prof. Alberto Lozano, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania WNEiZ US oraz wykładowca IESE Business School Barcelona, przedstawił kluczowe elementy nowoczesnej strategii, takie jak jej unikatowość i zdolność do tworzenia atrakcyjnej dla klientów wartości dodanej.

Gość specjalny – Sławomir Lachowski, długoletni prezes BRE Banku oraz twórca mBanku, na przykładzie mBanku przedstawił w jaki sposób wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz jak efektywnie zarządzać poprzez wartości, by odnieść rynkowy sukces. Strategia powinna odzwierciedlać ukryte marzenia klientów. Nie wystarczy słuchać klienta, lecz trzeba odkryć jego nieświadome oczekiwania. W trakcie realizacji nie wolno kwestionować strategii.

Następnie odbyła się dyskusja fokusowej w interdyscyplinarnych grupach, nad którą czuwał moderator. Najważniejsze wnioski:

 Największe problemy związane z formułowaniem oraz implementacją strategii:
– motywowanie pracowników do zmian związanych z nową strategią
– brak konsekwencji w realizacji strategii – brak czasu pracowników do realizacji strategii, bo są rozliczani z bieżących czynności i celów indywidualnych
– nieodpowiedni przekaz strategii, język niezrozumiały dla pracowników niższego szczebla
– wyciąganie wniosków z analizy strategicznej
– brak sprawnej komunikacji i pracy zespołowej
– myślenie perspektywiczne, długofalowe – powiązanie obecnych działań z przyszłymi wynikami
– rozbieżność strategii z misją i wizją firmy
– na jaki okres sformułować strategię, by nie był zbyt długi (zagrożenie fundamentalnych zmian np. w zakresie wymagań i przepisów prawnych i niekonsekwencja w realizacji), ani zbyt krótki (możliwość pominięcia ważnych inwestycji)
– brak potrzeby sformułowania strategii, a jeśli już powstanie taki dokument to wędruje jedynie na biurko prezesa – brak zaangażowania i kreatywności w przygotowanie strategii (w działalność koncepcyjną)
– strategia może zawierać elementy, które mogą nie zostać wdrożone ze względu na ograniczenia techniczne.

Narzędzia/sposoby służące aktualizacji czy modyfikacji strategii firmy oraz jej modelu biznesowego:
– coroczna  weryfikacja i zadanie sobie pytania: czy jesteśmy na właściwej drodze?
– analiza strategiczna przeprowadzana co kwartał
– obserwacja konkurencji – porównywanie produktów z konkurencją
– analiza otoczenia – obserwacja rynku i rozmowy z klientami
– praca zespołowa (szczególnie w firmach usługowych)
– ankietowanie klientów oraz pracowników firm (niezbyt często)
– rozmowy z pracownikami liniowymi, którzy na co dzień mają kontakt z klientem.

Strategia w trakcie realizacji ulega ciągłym zmianom. Wtedy nie tworzy się jej od podstaw, a najczęściej poddaje modyfikacji, zgodnie ze nowymi warunkami otoczenia. Częstotliwość modyfikacji strategii zależy od branży w jakiej działa firma i zmienności otoczenia.

Część wykładowa spotkania, fot. archiwum

Część wykładowa spotkania, fot. archiwum

Dyskusja, fot. archiwum

Dyskusja, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL