trzeci Międzysektorowy Okrągły Stół IOM

28.04.2023

27 kwietnia, w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Business Centre Club, IOM zorganizowała Trzecią Międzysektorową Dyskusję Okrągłego Stołu na temat wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy, posiadających status ochrony czasowej w Polsce.

Ponad 100 interesariuszy, w tym przedstawiciele Kancelarii Premiera, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ambasady Francji, Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami – OBMF, Instytutu Badań Strukturalnych, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Ukraińskiego Domu, IKEA, urzędów pracy i organizacji pozarządowych spotkało się, aby odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby integracyjne osób, które uciekły przed wojną na Ukrainie oraz opracować rekomendacje i rozwiązania jako część długoterminowej strategii integracji zarówno z rynkiem pracy, jak i społecznościami lokalnymi.

Głównym tematem spotkania było omówienie kwalifikacji, kompetencji i aspiracji uchodźców wojennych z Ukrainy oraz możliwości wsparcia ich zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz potrzebami polskiego rynku pracy. Prezentacje i dyskusje w tym zakresie stanowiły kontynuację i pogłębienie analizy oraz wniosków z pierwszego spotkania Okrągłego Stołu.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL