Ustawa o Fundacji Rodzinnej u Prezydenta!

26.01.2023

Fundacja Rodzinna – ¾ drogi przebyła ustawa o fundacji rodzinnej. Teraz trafi do Prezydenta RP. Liczymy, że bez chwili zastanowienia Prezydent ją podpisze i skieruję do publikatora – Dziennika Ustaw. To pozwoli po 3 miesiącach vacatio legis na powołanie pierwszych fundacji prywatnych w Polsce.

W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na ocenie prawnej propozycji projektu, poprawek sejmowych i senackich. Nadszedł czas na szeroką edukację przedsiębiorców, zarówno tych już zainteresowanych strukturyzacją sukcesji w oparciu o fundację, jak i tych którzy o niej nie wiedzą. Takich jest nadal bardzo wielu.

Właściwe korzystanie z tego rozwiązania będzie decydowało o sukcesie legislacyjnym oraz dawało firmom rodzinnym realne narzędzie w sukcesji. A o to walczyło całe środowisko firm rodzinnych z otwartym na dialog projektodawcą.

Teraz od edukacji i właściwego stosowania prawa zależeć będzie to, że fundacja rodzinna nie stanie się narzędziem optymalizacji podatkowej ani narzędziem do realizacji innych celów niż sukcesja. Przyszli fundatorzy powinni znać podstawowe różnice między strukturyzacją sukcesji w oparciu o fundację a o spółkę prawa handlowego, czy fundusz inwestycyjny zamknięty. Na rynku jest wielu doświadczonych doradców, którzy pracują z firmami rodzinnymi od lat. Wielu z nich to specjaliści od strukturyzacji prawnej a ta wymagać będzie wiedzy i doświadczenia w kształtowaniu osób prawnych, którą to formę będzie mieć fundacja rodzinna. Przygotowanie jej statutu wymagać będzie gimnastyki prawnej i umiejętnego zorientowania się na otoczenie rodzinne i przedmiot wnoszonych aktywów przez fundatora. Dodatkowo istotne będzie właściwe uregulowanie uprawnień organów. Nie bez znaczenia będzie potrzeba właściwego uregulowania sposobu rozwiązywania sporów, które mogą powstać w związku z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej. i jeszcze jeden kluczowy obszar – to otoczenie administracyjno – prawne fundacji rodzinnej (operator fundacji). Rynek będzie kształtował usługę family Office, bez niej długoterminowe funkcjonowanie fundacji rodzinnej, szczególnie po śmierci fundatora nie będzie możliwe.

Najbliższe 3 lata (po tym czasie odbędzie się ocena skutków regulacji  OSR) to będzie czas na identyfikację luk prawnych i konieczności dodatkowych rozwiązań w ustawie o FR wprowadzających coraz lepsze rozwiązania i narzędzia służące celowi jaki przyświecał ustawie. Już dziś wiemy, że nie przestaniemy na rozmowach z właściwymi resortami co do zmian, które po ich przyjęciu w Senacie zostały odrzucone w Sejmie. Te potrzeby, jak zmiany w CIT Estońskim, rozwiązania dotyczące powrotu kapitału z zagranicy, dostosowanie zasad opodatkowania rodzeństwa i ich zstępnych, czy zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego są niezbędne. Ustawa nie zawiera rozwiązań dotyczących łączenia fundacji rodzinnej, warto w najbliższych latach przyjrzeć się tej potrzebie.


Autorka: r.pr. Agnieszka Krysik, założycielka KRYSIKLAW www.krysiklaw.pl  , prowadząca serwisy dla firm rodzinnych www.wsukcesji.pl , www.fundacjerodzinne.pl  Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych Business Centre Club, ekspertka BCC ds. przedsiębiorczości rodzinnej i sukcesji w biznesie. Uczestniczka prac nad ustawą o fundacji rodzinnej od pierwszego tekstu projektu.

 

Więcej o Komisji „BCC dla Rodzinnych” >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL