Ustawa o fundacji rodzinnej została opublikowana w dzienniku ustaw

22.02.2023

 

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 r. Od tej daty będzie można rejestrować fundacje rodzinne. Aktualnie czekamy na teksty rozporządzeń do ustawy. 

Ci, którzy planują sukcesję będą mogli skorzystać z nowego instrumentu prawnego służącego sukcesji majątku. Zanim jednak przyszli fundatorzy podejmą decyzję o powołaniu FR warto by zadali sobie pytanie, czy jest to narzędzie którego potrzebują? Do tego niezbędne będzie zaznajomienie się z przepisami i poznanie uwarunkowań prawnych, w których FR będzie funkcjonować.

Fundacja rodzinna ma wiele różnic, ale i wiele podobieństw do spółek kapitałowych. Jednakże podstawowa różnica to ta, że w przypadku fundacji rodzinnej ani fundator, ani beneficjenci nie otrzymają żadnych praw udziałowych do undacji. Relacja własnościowa z chwilą przeniesienia do FR przestaje istnieć.

Strukturyzacja FR będzie wymagała wypracowania statutu, który uwzględni uwarunkowania rodzinne i majątkowe dotyczące fundatora jak i beneficjentów.

Nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na założenie FR. Przeszkodą mogą być koszty założenia i działalności FR. Jest to nie tylko koszt funduszu założycielskiego. Strukturyzacja prawna FR to koszt obsługi prawnej i prawnopodatkowej. Brak profesjonalnego doradztwa może zaprzepaścić cel, który fundator chce zrealizować poprzez FR.  Fundacja rodzinna to również koszty księgowe, obsługi administracyjno – kancelaryjnej, koszty sprawowania funkcji w organach (koszty wynagrodzeń), koszty rejestrowe, notarialne, koszty obligatoryjnego audytu, koszty sprawowania nadzoru właścicielskiego FR nad mieniem wniesionym do FR. Kalkulacja tych kosztów powinna  uwzględnić długoterminowe działanie FR, bo taka jest jej natura ustawowa.

Warto przyjąć założenie, że powołanie fundacji to wybór kierunku sukcesji, z którego może być bardzo trudno zawrócić. Sama ustawa bowiem wskazuje zasadę, że FR nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na fundusz założycielski.

 

Autorka: r.pr. Agnieszka Krysik, założycielka KRYSIKLAW www.krysiklaw.pl, prowadząca serwisy dla firm rodzinnych www.wsukcesji.pl , www.fundacjerodzinne.pl Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych Business Centre Club, ekspertka BCC ds. przedsiębiorczości rodzinnej i sukcesji w biznesie. Uczestniczka prac nad ustawą o fundacji rodzinnej od pierwszego tekstu projektu.

 

 

Więcej o Komisji „BCC dla Rodzinnych” >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL