Ustawa o ochronie sygnalistów ponownie w Sejmie

10.06.2024

Senat uwzględnił szereg zastrzeżeń strony pracodawców do przyjętego przez rząd projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Projekt trafił ponownie do Sejmu, który przyjmie lub odrzuci poprawki wyższej izby parlamentu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 12 -14 czerwca może być kluczowe dla regulacji dotyczącej sygnalistów.

BCC oceniło pozytywnie podejście do instytucji sygnalizowania przestępstw, które może się stać istotnym instrumentem wspierającym zapobieganie nadużyciom, jednak zgłosiło szereg poprawek.

Poprawki Senatu uwzględniają usunięcie prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które mogą zostać zgłoszone lub ujawnione publicznie przez sygnalistę, przesądzenie, iż sygnaliście przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także zmiany o charakterze legislacyjnym.

– Cieszy mnie, że senatorzy wysłuchali apelu strony pracodawców i wprowadzili stosowne poprawki do projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przeprowadziło niestety konsultacji społecznych w tym zakresie, co jest kontynuacją fatalnej praktyki poprzedniego rządu. Mamy nadzieję, że Sejm utrzyma zaproponowane zmiany. – mówił prezes ZP BCC Łukasz Bernatowicz.

Jak podkreśla BCC, prace nad projektem ustawy powinny uwzględniać stanowisko podmiotów odpowiedzialnych za realizację przyszłych obowiązków. Konsultacje ze stroną społeczną zostały przeprowadzone w 2021 r. i pomimo procedowania kolejno różnych wersji projektu, od tamtej pory kwestia ta nie była konsultowana. Trudno jest uznać, iż działania przeprowadzone w 2021 r. spełniają wymóg zasięgnięcia opinii partnerów społecznych i przekazania w tym zakresie informacji.

BCC zwraca też uwagę, że nie przedstawiono Oceny Skutków Regulacji wskazującej na wzrost obciążeń pracodawców czy przygotowanie do takich zmian organów publicznych, w tym Państwowej Inspekcji Pracy i sądów powszechnych.

 Stanowisko organizacji pracodawców i przedsiębiorców >>

Najnowsze pisma w sprawie:

Poparcie dla poprawki Senatu RP do ustawy o ochronie sygnalistów – pismo do Mirosława Suchonia >>

Poparcie dla poprawki Senatu RP do ustawy o ochronie sygnalistów – pismo do Zbigniewa Konwińskiego >>

Poparcie dla poprawki Senatu RP do ustawy o ochronie sygnalistów – pismo do Krzysztofa Paszyka >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL