W jakim kierunku idą zmiany?

26.05.2017

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu: dyrektor Izby Administracji Skarbowej Barbara Bętkowska-Cela, naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego Kordian Panek, naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego Bożena Kaleta, kolejny już raz wzięli udział w spotkaniu z przedsiębiorcami, członkami zespołu dyrektorów finansowych, kanclerzem i dyrektorem Loży Opolskiej.

Spotkanie zorganizowano po to, by dowiedzieć się, w jakim kierunku poszły zmiany w Administracji Skarbowej, czego możemy się spodziewać, jak się przygotować. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące: Krajowej Administracji Skarbowej – reformy Administracji Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej; kontroli celno-skarbowej, systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu omówiła cel reformy służb skarbowych i powstania KAS. Następnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z obowiązkiem przekazywania organom podatkowym danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), wyjaśniła, na czym polegają najczęstsze problemy i odniosła się do dotychczasowych doświadczeń Urzędu i przedsiębiorców. W dalszej części spotkania Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wyjaśnił zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej i przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT. Przedstawiciel Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu Janusz Cichosz zasygnalizował najważniejsze zagadnienia systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Spotkanie umożliwiło zapoznanie się z oczekiwaniami przedsiębiorców, szczególnie w zakresie jednolitego pliku kontrolnego. Wzięło w nim udział blisko 50 osób, a uczestnicy mieli okazję na bieżąco zadawać pytania związane ze zmianą przepisów. Najwięcej dotyczyło pliku JPK.

Marek Wołyński
Kanclerz Andrzej Lepich, Barbara Bętkowska-Cela, Kordian Panek, Bożena Kaleta, fot. archiwum

Kanclerz Andrzej Lepich, Barbara Bętkowska-Cela, Kordian Panek, Bożena Kaleta, fot. archiwum

Spotkanie Loży, fot. archiwum

Spotkanie Loży, fot. archiwum

Spotkanie Loży, fot. archiwum
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL