W Opolu o scenariuszach dla polskiej gospodarki

29.03.2021

25 marca 2021 r., na tradycyjnym, czwartkowym spotkaniu Loży Opolskiej BCC gościem był dr hab. nauk ekonomicznych, profesor SGH – Andrzej Rzońca.

W pierwszej części spotkania jego uczestnicy wysłuchali krótkiego, znakomitego wykładu na temat: „Scenariusze dla polskiej gospodarki”. Później rozmawiano o wielu elementach takich scenariuszy, poruszając m.in. takie kwestie, jak: migracja zarobkowa, rokowania dla eksporterów, prognozy wysokości emerytur (w niedalekiej przyszłości), wpływ pandemii na gospodarkę (krótko i długofalowy) oraz dyskutowano o innych tematach – również takich, które bezpośrednio dotykają firmy członkowskie BCC.

Prof. Andrzej Rzońca jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota. W przeszłości: stażysta Europejskiego Banku Centralnego i konsultant w Banku Światowym; Do niedawna – główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich; współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji. Wcześniej m.in. doradca Prezesa NBP, współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), główny ekonomista TFI Altus.

Prof. Andrzej Rzońca jest Laureatem wielu nagród naukowych, w tym nagrody Fundacji Kronenberga oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, dwóch najbardziej prestiżowych polskich nagród dla ekonomistów.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL