Ważne zdanie przedsiębiorców

25.11.2012

Ekspert BCC Witold Michałek przedstawił przedsiębiorcom Loży Białostockiej zawiłości procesu legislacyjnego na szczeblu krajowym, natomiast wicemarszałek województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedzieli, jak to wygląda w regionie.

Żywiołowo dyskutowano o tym, że ustawodawca zobowiązał władze w terenie do konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, natomiast pominął przedsiębiorców. Wyrażali oni swoje zdziwienie i oburzenie takim rozwiązaniem prawnym. Organizacje przedsiębiorców na poziomie ogólnopolskim powinny jednogłośnie wyrazić w tej sprawie stanowczy sprzeciw, aby głos przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa nie był pomijany.

Dyskusja o procesie stanowienia prawa, fot. archiwum

Dyskusja o procesie stanowienia prawa, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL