Wdrożenie nowych regulacji prawnych dotyczących sygnalistów w sektorze prywatnym

10.12.2021

9 grudnia 2021 r. w siedzibie Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lożę Warszawską BCC, dotyczące wdrożenia nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia, czyli tzw. Ustawy o sygnalistach.

Prelegentami na spotkaniu byli wybitni fachowcy specjalizujący się w zagadnieniach wprowadzanych przez nowe przepisy.

Prelekcję rozpoczął Prezes Fundacji Akademii Antykorupcyjnej ‒ Sławomir Śnieżko, który w sposób dogłębny przedstawił zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne wprowadzenia przepisów o sygnalistach, a także historię samego pojęcia.

Następnie rolę Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazanego przez ustawodawcę jako organ centralny do realizacji nowych przepisów, omówił dr Michał Szwajst, który z upoważnienia BRPO koordynuje przygotowania organu do podjęcia nowej funkcji.

Najważniejsze obowiązki pracodawców wynikające z nowych regulacji prawnych przedstawili: adw. dr Artur Rycak oraz Radca Prawny Aleksander Kasprowicz z Kancelarii Prawa Pracy i HR RYCAK.

W spotkaniu brali udział członkowie Loży Warszawskiej Business Centre Club, zarówno osobiście, jak i poprzez platformę szkoleniową, która umożliwiła aktywne uczestnictwo, zadawanie pytań i dyskusję w formie online.

 

Serdecznie dziękujemy prelegentom i zaproszonym gościom.

Zachęcamy do brania udziału w kolejnych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Lożę Warszawską BCC.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL