Wielkopolski Kongres Gospodarczy
22.11.2016
W IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbył się pierwszy Wielkopolski Kongres Gospodarczy. Inicjatorami i organizatorami Kongresu była Loża Wielkopolska BCC oraz Grupa Polska Press, wydawca „Głosu Wielkopolskiego”. Do współpracy zaproszono najważniejsze organizacje gospodarcze i związki pracodawców z regionu. Swoją obecnością kongres uświetnili przedstawiciele Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pracodawców RP – Wielkopolska oraz Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objęli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz ludzie nauki. Kongres rozpoczął wiceprezes BCC, kanclerz Adam Trybusz, który wraz z prezesem Polska Press Oddział Poznań Markiem Rodwaldem powitał licznie zgromadzonych gości. Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne, każdy składający się z kilku prelekcji i panelu dyskusyjnego. W bloku pierwszym kongresu omówione zostały kwestie rynku pracy, kapitału ludzkiego w rozwoju wielkopolskiej gospodarki oraz sprawy związane z infrastrukturą i tworzeniem klimatu inwestycyjnego. W drugim bloku prelegenci skupili się na innowacjach. Omówiono założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i tzw. małą ustawę o innowacyjności. Prelegenci, wśród których znalazła się m.in. ekspert BCC ds. przedsiębiorczości i innowacji Bożena Lublińska-Kasprzak, podkreślali rolę innowacji jako szansy na wzrost wydajności i rozwój przedsiębiorstw, a tym samym całego regionu. W trzecim i zarazem ostatnim bloku tematycznym rozmawiano o perspektywach rozwoju Wielkopolski oraz jej znaczeniu w polskiej gospodarce. Z makroekonomicznego punktu widzenia zagadnienie przedstawił prof. Michał Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na zakończenie kongresu wręczono nagrody uczestnikom plebiscytu „Nasze Dobre Wielkopolskie” promującego wielkopolskie produkty, organizowanego przez Głos Wielkopolski oraz 14 lokalnych tygodników. Udział w kongresie był także okazją do wymiany poglądów i opinii na tematy gospodarcze. W rozmowach kuluarowych uczestnicy zwracali uwagę na konieczność dialogu między przedsiębiorcami a władzą. Wszyscy zgodnie wyrazili chęć udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości.

Panel z udziałem Adama Trybusza (trzeci z lewej), fot. archiwum

Panel z udziałem Adama Trybusza (trzeci z lewej), fot. archiwum

Uczestnicy kongresu, fot. archiwum

Uczestnicy kongresu, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL