Wszystko o tym, jak wygrywać na współczesnych rynkach

22.03.2016
W Auli Starej im. Leona Babińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 22 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z cyklu Forum Gryf. Poprowadził je dr Witold B. Jankowski, prezes ICAN Institute oraz redaktor naczelny Harvard Business Review Polska.

Organizatorem spotkania było Forum Gryf, Business Centre Club oraz Uniwersytet Szczeciński. Temat przewodni spotkania brzmiał „Jak wygrywać na współczesnych rynkach?”. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy związani z Forum Gryf, BCC, przedstawiciele lokalnego świata biznesu oraz mediów, a także wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim powitaniem zgromadzonych gości przez dr Huberta Pachciarka, który przekazał głos dr hab. prof. US Edycie Rudawskiej. Prof. Edyta Rudawska wygłosiła krótki wstęp do wykładu dr Jankowskiego. Tematyką wystąpienia było tempo zmian i obraz rzeczywistości na współczesnym rynku. Usłyszeć można było o porażkach wielkich korporacji, a także o globalnych sukcesach małych przedsiębiorstw. Konkluzją było wskazanie konieczności wprowadzania zmian, bycie elastycznym i reagowanie na to, co dzieje się na rynku. Po prelekcji, prof. Rudawska przedstawiła zaproszonego gościa – dr Witolda B. Jankowskiego, mówiła o jego działalności dydaktycznej i zawodowej.

Wykład dr Jankowskiego nosił tytuł „Strategie sukcesu, czyli jak wygrywać na trudnych i niepewnych rynkach”. Swoje wystąpienie rozpoczął on od zadania pytania zgromadzonym gościom: „Kto chce wygrywać na rynkach, w których działa?”, próbując tym samym poruszyć publikę i zachęcić do aktywnego reagowania podczas wystąpienia. Nawiązaniem do pytania była opowieść o dwóch szczecińskich biznesmenach. Kolejnym punktem w przemówieniu było odniesienie się do działalności jaką prowadzi Harvard Business Review Polska, wydawany przez ICAN Institute oraz przybliżony opis ich programów rozwojowych dla firm.

Pierwszym zasadniczym punktem wykładu dr Jankowskiego była „Globalizacja – gdzie jest biznes, gdzie są pieniądze”. W tym punkcie przedstawione zostały najważniejsze zmiany na mapie świata odnośnie liderów rynkowych, na przykładzie największych banków i firm lotniczych. Doktor pokazał skąd czerpać inspiracje, co mogło być dla obecnych zaskakujące, bo wskazał takie kraje jak Nigeria czy Bangladesz. Drugi temat to „Nowa normalność – wyzwania dla firm”. Doszło do porównania zarządzania firmą do jazdy autem we mgle. Mgła była metaforą przeszkód, jakie spotyka przed sobą osoba zarządzająca przedsiębiorstwem. Wyzwaniem dla firm, które chcą być konkurencyjne jest jak najszybsze rozpoznanie sygnałów i potrzeb płynących z otoczenia. Omawiając to zagadnienie przedstawił obecnym dwa krótkometrażowe filmy, obrazujące dość specyficzny rodzaj działalności na rynkach azjatyckich – ekskluzywny hotel dla psów oraz translator psiej mowy. Wzbudziło to żywą dyskusję wśród przybyłych. Prowadzący zachęcał przy tym, aby wykazywać większą kreatywność przy otwieraniu własnej działalności i nie obawiać się projektów innowacyjnych, czasami nawet dość kontrowersyjnych, gdyż z czasem mogą okazać się „strzałem w dziesiątkę” i przynosić ogromne zyski.

W dalszej części wykładu poruszony został temat przywództwa jako jednego z najważniejszych czynników sukcesu w firmie. Sukces omówiony został jako składowa wielu czynników twardych, tj. zasoby i procesy oraz miękkich, tj. kultura organizacyjna czy zaangażowanie.

Kolejne tematy, które zostały poruszone to „Sprzedaż jako czynnik rozwoju i wyróżnik sukcesu”, a także „Zarządzanie rozwojem a innowacja”. Ostatni punkt przemówienia nosił tytuł „Ewolucja roli pracowników w budowaniu przewagi konkurencyjnej”. Hasłem przewodnim było tutaj „zatrudniaj orły, a nie ludzi”. Doktor wskazał na zasoby ludzkie jako element budujący przewagę konkurencyjną w przedsiębiorstwie.

Po zakończeniu prelekcji dr Jankowskiego głos zabrała prof. Edyta Rudawska, zachęcając przybyłych gości do zadawania pytań i dyskusji, która okazała się bardzo emocjonująca zarówno dla mówcy, jak i jego słuchaczy. Na zakończenie całego spotkania głos zabrał prof. Alberto Lozano Platonoff, który wraz z prezesem Edwardem Osiną i prof. Edytą Rudawską podziękował dr Jankowskiemu oraz wszystkim gościom za uczestnictwo w spotkaniu.

Danuta Falkowska

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL