Zadania dla rządu na 2014 rok – VII posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

07.01.2014
Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dokonali oceny działań rządu w IV kwartale br. na 2 punkty w skali od 0 do 5, a Premiera na 1 punkt. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze zagospodarowania funduszy europejskich i przemysłu obronnego (po 4,0 pkt), a na 3 punkty aktywność rządu w obszarach: infrastruktura, promocja gospodarki za granicą, prawo pracy, spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja. Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu w zakresie spółdzielczości i rynków finansowych (0 punktów) oraz cyfryzacji i środowiska naturalnego (po 1 punkcie).

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się dziś w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów (materiały w załączeniu) Gabinet Cieni, reprezentujący środowisko przedsiębiorców, przedstawił rządowi listę zadań na nowy rok. Przedstawione zostały również prognozy oraz tło makroekonomiczne na 2014 rok.

W posiedzeniu udział wzięli m.in.: Marek Goliszewski – przewodniczący GGC BCC, dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki, prof. Stanisław Gomułka – minister finansów, dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych, dr Irena Ożóg – minister ds. polityki podatkowej, dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego, Andrzej Kalwas – minister ds. prawa gospodarczego, dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu 2012 roku, aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL