Zaostrzenie kar za nieprawidłowości podatkowe. Co hamuje rozwój przedsiębiorczości w Polsce?

23.02.2023

Business Centre Club wraz z Kancelarią Ożóg Tomczykowski mają przyjemność przedstawić wyniki analizy wpływu zaostrzenia sankcji za nieprawidłowości finansowe na przedsiębiorczość.

Od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby skazanych w związku z popełnianiem przestępstw skarbowych. Oprócz wzrastającego problemu przestępczości skarbowej, rośnie też surowość orzekanych kar w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Nasi eksperci szczegółowo przeanalizowali wpływ nowych i zaostrzonych sankcji karnych na liczbę przestępstw i wykroczeń, a także przyjrzeli się wpływowi stosowania represyjnej polityki karnej na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Kluczowe wnioski z analizy:

  • Zaostrzanie sankcji karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, dodanie do kodeksu karnego nowego typu przestępstw fakturowych, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności, a także wyposażenie organów skarbowych w narzędzie służące do inwigilacji rachunków bankowych podatników bez informowania ich o tym fakcie, to tylko niektóre ze zmian mających uszczelniać system i eliminować patologie.
  • Większość z nowych rozwiązań prawnych oceniana jest jako zbyt represyjna, a poprzez niedoskonałe mechanizmy kontroli prowadzić może do pozbawienia obywatela podstawowych praw, jak ma to miejsce w przypadku konfiskaty rozszerzonej.
  • Praktyka tymczasowego aresztowania w praktyce przestępstw gospodarczych jest bardzo często wykorzystywana przez organy ścigania, mimo że charakter sprawy oraz postawa przedsiębiorcy – podejrzanego/oskarżonego nie budzi zastrzeżeń, a on sam deklaruje współpracę z organami państwa.
  • Przedsiębiorcy obecnie traktowani są często jak przestępcy „największego kalibru”, a wymiar kar za przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie rosną znacząco, bo najniższe pensje zostaną podwyższone dwukrotnie. W sumie minimalne wynagrodzenie wzrośnie z poziomu 3 010 zł w 2022 roku do 3 600 zł w 2023 r.
  • Jednym ze skutków stosowania przez państwo represyjnej polityki karnej wobec przedsiębiorców jest zamykanie biznesów w Polsce. Jeśli przedsiębiorcom podejrzanym o wykroczenia blokuje się rachunki bankowe, to tracą oni płynność finansową, a stosowanie kilkumiesięcznych aresztów wydobywczych w stosunku do przedstawicieli biznesu utrudnia podejmowanie kluczowych decyzji w firmie.
  • W 2022 roku zniknęła z rynku rekordowa liczba firm – aż 212 tys. Z Krajowego Rejestru Sądowego wykreślonych zostało aż 22,9 tys. spółek, co jest historycznym rekordem. Zamknięto o 3,5 tys. (wzrost o 18 proc.) spółek więcej niż rok wcześniej. Zniknęło również bardzo dużo indywidualnych działalności gospodarczych: 188,8 tys., o 12,8 tys. tys. (7,3 proc.) więcej niż w 2021 roku. Łącznie w ubiegłym roku zniknęła z rynku rekordowa liczba niemal 212 tys. tys. firm, spółek i osobistych działalności gospodarczych, podczas gdy w 2021 roku było to 195,4 tys. W 2022 roku zawieszono aż 305 tys. indywidualnych działalności gospodarczych, o 27 tys. więcej niż rok wcześniej.
  • Tylko w okresie od stycznia do końca października 2022 roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło 157,7 tys. wniosków o zamknięcie firm – o 17,1 proc. więcej niż w roku 2021. Do CEiDG wpłynęło również o 31,1 proc. więcej wniosków o zawieszenie działalności, składanych przez przedsiębiorców liczących na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju.

 

Pobierz komunikat prasowy (link >>)

 

 

 

Więcej informacji:

Elżbieta Glapiak

Dyrektor, Departament Analiz i Interwencji Gospodarczych BCC

elzbieta.glapiak@bcc.pl

Jacek Matarewicz

Partner, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

j.matarewicz@ozogtomczykowski.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL