Zapraszamy do Komisji Podatkowej BCC

08.05.2024

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy i osoby zainteresowane udziałem w tworzeniu dobrego prawa i dobrych rozwiązań podatkowych dla polskich przedsiębiorców w ramach Komisji Podatkowej Business Centre Club, której przewodniczy Michał Borowski.

Nadrzędną ideą wokół której funkcjonuje Business Centre Club jest dialog i współpraca – dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w prace komisji.

Współpraca ekspertów podatkowych, przedstawicieli firm członkowskich i środowiska naukowego zrzeszonych w ramach Business Centre Club przyniesie wiele korzyści na rzecz rozwoju naszej gospodarki i jej konkurencyjności poprzez naprawę systemu podatkowego zarówno w obszarze przepisów jak i praktyki ich stosowania. Komisja będzie zajmować się trzema głównymi obszarami, tj.:

 

Obszar I – Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa podatkowego

  • Przygotowywanie propozycji zmian w przepisach podatkowych
  • Analiza i przygotowywanie komentarzy do Rządowych/Poselskich propozycji zmian w przepisach podatkowych
  • Ocena skutków stosowania przepisów podatkowych przez administrację skarbową wobec przedsiębiorców
  • Prowadzenie dialogu z Ministerstwem Finansów w zakresie tworzenia korzystnych, spójnych i transparentnych regulacji podatkowych, wspierających przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

 

Obszar II – Interwencje i obrona przedsiębiorców w toku kontroli, postępowań i sporów podatkowych z fiskusem

  • Przyjmowanie zgłoszeń od firm członkowskich BCC, wobec których wszczęto kontrolę podatkową lub celno-skarbową, w szczególności gdy działania administracji skarbowej przeczą idei współpracy i poszanowania praw podatnika
  • Podejmowanie w uzasadnionych przypadkach interwencji w toku kontroli lub postępowań podatkowych i celno-skarbowych w obronie interesów podatników

 

Obszar III – Współpraca z Administracją Skarbową na rzecz budowania zaufania, transparentności i partnerstwa w relacjach biznesu z fiskusem

  • Dialog i współpraca z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległymi mu służbami na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy, transparentności i zaufania w relacjach podatnik – administracja skarbowa
  • Promowanie i rozwój rozwiązań opartych o tzw. Cooperative Compliance, czyli dobrowolną współpracę rzetelnych i etycznych podatników z administracją skarbową, takich jak Program Współdziałania, czy tworzenie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego (RWNP)
  • Edukacja zarówno urzędników jak i podatników w zakresie budowania dojrzałości podatkowej oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (w tym ESG) w obszarze podatkowym

 

Zgłoszenia chęci zaangażowania się w prace komisji, prosimy kierować pod adresem: michal.borowski@bcc.org.pl lub telefonicznie +48 795 197 912.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL