Borowski Michał

Michał Borowski

ekspert BCC ds. podatków i walki z „szarą strefą”

tel: 795 197 912 e-mail: michal.borowski@bcc.org.pl

Prawnik, doradca podatkowy z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. ekspert do spraw podatków Business Centre Club, a od 2020 roku minister ds. podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club.

Od 2014 roku związany jest z Crido Taxand, gdzie od 2016 r. jest Partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie VAT oraz prowadzenie postępowań i sporów podatkowych. Od wielu lat aktywnie doradza i pomaga międzynarodowym korporacjom, dużym polskim przedsiębiorcom, a także małym i średnim polskim firmom oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Od 2012 roku aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych związanych zarówno z krajowym prawem podatkowym, w tym m.in. jako ekspert na komisjach sejmowych i senackich, jak i europejskim – biorąc udział w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. „Zieloną Księgą VAT”. Pracował jako członek zespołów roboczych przy Ministrze Finansów m.in. ds. opracowania metodyki szacowania należytej staranności i ds. opodatkowania bonów, a w latach 2019-2020 w zespole roboczym ds. monitoringu horyzontalnego (Program Współdziałania), czyli pierwszego w Polsce programu którego celem jest zbudowanie partnerskich i transparentnych relacji pomiędzy kluczowymi podatnikami i administracją skarbową. Pracował również jako członek zespołu roboczego w ramach Krajowego Forum Fakturowania Elektronicznego. Dwukrotnie wyróżniany indywidualnie oraz wielokrotnie zespołowo w rankingach doradców podatkowych organizowanych przez Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolitą.

Autor kilkuset artykułów o tematyce podatkowej, autor i współautor opracowań książkowych związanych z podatkami, uczestnik licznych konferencji poświęconych tematyce podatkowej. Był również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadził zajęcia z obszaru systemu podatkowego w Polsce oraz materialnoprawnych zagadnień podatkowych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL