Zbigniew Żurek w Radzie Ochrony Pracy

27.03.2024

Z przyjemnością informujemy, że Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC i nasz długoletni ekspert ds. prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego otrzymał dziś z rąk Marszałka Sejmu Szymona Hołowni powołanie do sejmowej Rady Ochrony Pracy.

Rada Ochrony Pracy sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiada w niej 30 członków, m.in. parlamentarzyści, a także osoby zgłoszone m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL