Akademia Przedsiębiorcy13.10.2016

Kolejno w Słupsku, Gdańsku oraz Gdyni odbyły się warsztaty w ramach cyklu „Akademia Przedsiębiorcy – Nowoczesne technologie i nowe rynki szansą na rozwój twojego biznesu”, przygotowane przez firmę członkowską Loży Gdańskiej BCC Bank Zachodni WBK.

Sam projekt motywacyjno-edukacyjny skierowany jest do polskich przedsiębiorców, a tegoroczna – 8. edycja, poświęcona była technologii i możliwościom ekspansji na rynki międzynarodowe i prezentacji nowinek technologicznych oraz Internetu jako narzędzi do rozwoju biznesu. Członkowie Loży, którzy wzięli udział w tegorocznych konferencjach, otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii jako motorów napędzających rozwój ich firm, a także poznali korzyści płynące z ekspansji na rynki międzynarodowe oraz metodologię pokonywania barier, związanych z rozszerzaniem działalności biznesowej poza granicami kraju.

Nowe technologie i nowe rynki oznaczają również nowe wymagania związane z jakością, inne sposoby promocji czy zmienione warunki konkurencji. Wszystkie te kwestie zostały omówione przez prelegentów i specjalistów od innowacji i znawców handlu zagranicznego z renomowanych firm. Inwestowanie w nowe technologie stało się obecnie ważnym atrybutem zarządzania i przedsiębiorczości, często przesądzającym o sukcesie firmy, dlatego też warsztaty Akademii Przedsiębiorcy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony firm Loży Gdańskiej.

Katarzyna Dobrzyniecka
Wykład w Akademii Przedsiębiorcy, fot. archiwum

Wykład w Akademii Przedsiębiorcy, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL