Alarm – gdzie jest VAT?!

02.10.2017

Otrzymaliśmy alarmujący sygnał od jednego z członków BCC. Kiedy spółka wystąpiła o zwrot podatku VAT w dużej kwocie, została w niej wszczęta kontrola podatkowa; stwierdzono, że firma była elementem karuzeli podatkowej, o czym dowiedziała się dopiero w trakcie tejże kontroli. Firma uczestniczyła w niej nieświadomie. Przystępując do współpracy zawsze wnikliwie weryfikowała kontrahentów, więc dołożyła należytej staranności. Dla firmy niezrozumiałe jest, że solidarnie ma ponosić konsekwencje podatkowe i ekonomiczne. Wstrzymanie zwrotu VAT to ograniczenie możliwości rozwoju. Przedłużająca się kontrola pogarsza postrzeganie spółki przez ubezpieczycieli należności, dostawców i opinię publiczną, co przekłada się na utratę lub ograniczenie kredytów, pogorszenie warunków zakupów. W ocenie BCC przedłużanie terminu zwrotu podatku VAT powinno być instytucją wyjątkową, bo wiąże się z zagrożeniem interesu ekonomicznego podatnika, a przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez należytą staranność i jak weryfikować kontrahentów. Zarówno Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jak i Trybunał Konstytucyjny podkreślają, że nie można automatycznie wstrzymywać zwrotów podatku tylko na podstawie stwierdzenia, że dany podmiot jest ogniwem w karuzeli podatkowej, w której uczestniczył nieświadomie. Wystąpiliśmy z pilną interwencją do Naczelnika US w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL