BCC kontra elektronika

04.09.2014

Firma członkowska prowadzi działalność w zakresie międzynarodowych przewozów pasażerskich. Mimo właściwego rozliczania za przejazdy, zapisy wygenerowane przez elektroniczny system poboru opłat drogowych wielokrotnie wskazywały na ich brak za poruszanie się po drogach krajowych.

Firma musiała wiele razy brać udział w postepowaniach wyjaśniających. Ostatecznie okazało się, że zapisy były wygenerowane na skutek elektronicznych błędów w systemie opłat.

W związku z wieloma postępowaniami wyjaśniającymi, firma poniosła duże koszty – zdecydowano o wystąpieniu o odszkodowanie. Ale rodzą się pytania: czy zasadne jest żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych wydatków, który z podmiotów ponosi odpowiedzialność za szkodę? Eksperci prawni BCC niezwłocznie udzielili pomocy prawnej i koniecznych wyjaśnień.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL