BCC w Urzędzie Pracy

14.06.2015

Zaalarmował nas członek BCC w sprawie dotyczącej złożenia wniosku o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, dla dużej liczby pracowników. Poproszono nas o wsparcie, ponieważ według otrzymywanych informacji firma przez kilka tygodni musiała dostarczać coraz to nowe dokumenty, a w związku z tym termin wypłaty znacząco się wydłużał. Wystąpiliśmy ze zdecydowaną interwencją w tej sprawie do Urzędu Pracy.

 

BCC u Starosty
Firma członkowska od wielu lat jest dzierżawcą zabytkowej nieruchomości. Przez cały czas dokładała najwyższych starań, aby obiekt stał się perełką turystyczną i gastronomiczną regionu. Dzięki wielkiemu nakładowi pracy i pieniędzy udało się to osiągnąć. Nieruchomość jest nie tylko obiektem zabytkowym o bardzo ważnym znaczeniu historycznym dla regionu, ale również miejscem, gdzie stworzone zostały doskonałe warunki do integracji środowiska biznesowego. Od lat organizowane są tu spotkania przedstawicieli władz państwowych oraz samorządowych. Miejsce jest celem wizyt oraz spotkań roboczych wielu delegacji, zarówno przedsiębiorców jak i osób z kręgu dyplomacji. Obiekt otrzymał różnego rodzaju wyróżnienia. Jednak Urząd Powiatowy odmówił  przedłużenia umowy dzierżawy ponieważ według niego firma nie wywiązała się ze wszystkich zapisów umowy. Firma jest zdecydowanie innego zdania. Eksperci BCC wystąpili do Starosty z interwencją.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL