Co mówi ZUS

04.12.2015

 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu zorganizowano spotkanie przedstawicieli członków Loży BCC oraz zaproszonych przedsiębiorców ze specjalistami-pracownikami oddziału ZUS w Radomiu. Nad organizacją spotkania i doborem prelegentów czuwał Janusz Ziętek, zastępca dyrektora radomskiego Oddziału ZUS.

Seminarium pt. „Jakość danych, a rozliczenie konta”, dotyczyło przede wszystkim nowości i zmian, które już wkrótce czekają wielu przedsiębiorców. Odbyły się konsultacje merytoryczne, z udziałem ekspertów działających na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą. Zebrani dostali informacje i materiały, dotyczące możliwości uzyskania różnych form wsparcia ze strony ZUS, w przypadku wystąpienia trudności przy regulacji należności z tytułu składek (od 1 grudnia 2015 r. wejdzie w życie ustawa, która dopuści odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia, w tym części finansowej przez ubezpieczonego).

Mówiono także o rejestracji, propagowanego wśród przedsiębiorców, profilu na Platformie Usług Elektronicznych, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA), a także o wskazówkach związanych z posługiwaniem się nową wersją programu PŁATNIK.

Anna Słopiecka

Spotkanie przedsiębiorców z ZUS, fot. archiwumSpotkanie przedsiębiorców z ZUS, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL