Decyzje nie mogą czekać – PKP przyspiesza

04.02.2014

Firma członkowska planuje rozbudowę zakładu, utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy oraz przeniesienie unikalnej produkcji z myślą o eksporcie towarów do Unii Europejskiej. Dlatego zaczęła prowadzić rozmowy z PKP SA na temat zakupu sąsiadującego z terenem firmy gruntu.

 

Niestety, okazało się, że może on stać się przedmiotem sprzedaży dopiero po dokonaniu przez PKP czynności związanych z podziałem geodezyjnym i wyłączeniu terenów zamkniętych oraz regulacji kwestii związanej z obecnym użytkowaniem gruntu (teren ogródków działkowych). Procedury te, choć niezbędne przy sprzedaży gruntu, są wyjątkowo czasochłonne, termin przygotowania nieruchomości do zbycia stał się bardzo odległy. Firma nie może czekać z podejmowaniem strategicznych decyzji, zaczęła więc rozpatrywać inne lokalizacje inwestycji – również poza Polską. BCC zdecydowanie zaangażowało się w tę sprawę – wystąpiliśmy do Zarządu PKP o przyspieszenie całego procesu. Z satysfakcją przyjmujemy informację, że procedura dotycząca podziału geodezyjnego została już wdrożona.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL