Dialog władz samorządowych z przedsiębiorcami
06.04.2017

 

Odbyło się Biznesowe Śniadanie Wielkanocne BCC w Kraft Bistro Bar w Radomiu. Ponad 40 przedsiębiorców z regionu radomskiego spotkało się z przedstawicielami władz miasta i województwa mazowieckiego.

Kanclerz Jerzy Kowal przywitał gości, członków Loży, zaproszonych przedsiębiorców, sympatyków oraz przedstawicieli nauki i mediów. Podkreślił cel – integrację przedsiębiorców regionu oraz bliższe zapoznanie się z działaniami władz lokalnych na rzecz przedsiębiorców. Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik poinformował o działaniach Wydziału Obsługi Radomskiej Stefy Gospodarczej, w tym pakietach wsparcia przygotowanych dla przedsiębiorców, o zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych i atutach Radomia dla inwestorów, tj. położeniu w pobliżu stolicy oraz wykwalifikowanej kadrze. Przekazał informacje dotyczące staży studenckich, finansowanych przez Urząd Miasta oraz o kształceniu dualnym. – Takie spotkania jak dzisiaj są bardzo ważne, ponieważ to od was, przedsiębiorców, możemy usłyszeć, co jeszcze możemy zrobić, żeby przedsiębiorczość w naszym regionie rozwijała się jak najlepiej – mówił.

Wiceprezydent Radomia Karol Semik również wyraził aprobatę dla tego typu spotkań. Wspomniał o szkolnictwie zawodowym oraz związanym z nim pozyskiwaniu kadr: – Zetknięcie młodego człowieka z pracodawcą sprawia, że staje się on mocniejszy, bardziej zmotywowany, ma poczucie przydatności istnienia społecznego. Chcemy tworzyć taką triadę: oświata, pracodawca, rodzice. Prezydent poinformował również, że od września ubiegłego roku wdrożone zostało szkolnictwo dualne w regionie w branży metalowej. Firmy zatrudniają swoich przyszłych pracowników na zasadzie praktyki, kształcąc tym samym przyszłą kadrę. Zachęcał przedsiębiorców do udziału w systemie kształcenia dualnego, wskazując dotychczasowe dobre praktyki w tej dziedzinie.

O działaniach samorządu województwa mazowieckiego i środkach, jakimi dysponuje dla przedsiębiorców mówił członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. Pokreślił siłę wzajemnego wsparcia na linii samorząd miejski – przedsiębiorca.

Krzysztof Turek, dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, nakreślił cele związane ze wsparciem radomskich przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym, lokalnym i regionalnym: – Przyjęliśmy taką metodę działania, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwa słuchać. Dowiadujemy się o waszych bolączkach oraz o tym, co możemy zrobić, żeby było lżej prowadzić działalność gospodarczą, abyście mogli się rozwijać. Dyrektor RSG przedstawił syntetyczną informację dotyczącą: wzrostu rozwoju firm w regionie radomskim, zainteresowania podmiotów zewnętrznych inwestycjami w Radomiu, problemów z pracownikami/wakatami. – Zostaliśmy poprzez Państwową Agencję Inwestycji i Informacji Zagranicznych włączeni do grona tzw. 12 wschodzących gwiazd sektora nowoczesnych usług biznesowych. W tej chwili w ramach Urzędu monitorujemy około 11 inwestycji przemysłowych. Większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również te duże tj. QFG, Stalgast, Windoor.

Po przemówieniach rozpoczęła się dyskusja. Następnie Jerzy Kowal wraz z przedstawicielami władz samorządowych i wojewódzkich złożyli przybyłym uczestnikom spotkania świąteczne życzenia.

Foto relacje – media lokalne:

http://www.cozadzien.pl/galerie/wydarzenia/gal,5940.html
http://obiektywnie.info.pl/biznesowe-spotkanie-wielkanocne-radomskiej-loy-bcc,text,current,1-1-3,,170.html

Anna Słopiecka
Karol Semik, Jerzy Zawodnik, Rafał Rajkowski, Jerzy Kowal, Krzysztof Turek, członkowie Loży Radomskiej i zaproszeni przedsiębiorcy, sekretarz Loży Radomskiej, organizatorka spotkania Anna Słopiecka, fot. archiwum

Karol Semik, Jerzy Zawodnik, Rafał Rajkowski, Jerzy Kowal, Krzysztof Turek, członkowie Loży Radomskiej i zaproszeni przedsiębiorcy, sekretarz Loży Radomskiej, organizatorka spotkania Anna Słopiecka, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL