Kodeks koleżeński BCC

do czego zobligowani są członkowie BCC

 

  1. Członkowie Klubu BCC to ludzie uczciwi, honorowi, odpowiedzialni, o wysokiej kulturze osobistej oraz szerokich horyzontach, ciekawi świata i otwarci na innych.
  2. Z zaangażowaniem nawiązują i podtrzymują kontakty zawodowe i osobiste z innymi członkami Klubu, serdecznie przyjmują nowych klubowiczów.
  3. Siłą Klubu BCC jest to, że jego członkowie wspierają się wzajemnie i mogą na siebie liczyć w różnych trudnych sytuacjach.
  4. Dlatego członkowie Klubu BCC chętnie dzielą się swym doświadczeniem z innymi, udzielają sobie wzajemnie realnej pomocy, życzliwych porad i cennych wskazówek.
  5. W pierwszej kolejności rozpatrują oferty współpracy otrzymane od innych członków Klubu BCC, jak również udzielają im rekomendacji potrzebnych w relacjach gospodarczych oraz wspomagają w mediacjach zewnętrznych.
  6. W ramach strategii marketingowej swoich firm członkowie Klubu BCC udzielają sobie zwyczajowo stosownych rabatów.
  7. Na forum Klubu BCC obowiązują wysoka kultura dyskusji i szacunek dla rozmówców, które są fundamentem swobodnej, ale uprzejmej wymiany poglądów oraz argumentów.
  8. W przypadku zaistniałych sporów członkowie Klubu BCC spotykają się na płaszczyźnie klubowej i tu starają się rozstrzygnąć spór polubownie.
  9. Członków Klubu BCC obowiązuje solidarność klubowa ‒ nigdy nie podważają oni reputacji innych klubowiczów, nie rozpowszechniają pogłosek na ich temat, zachowują należytą dyskrecję.
  10. Uznają, że wszelkie publiczne i niepubliczne zarzuty skierowane pod adresem innego członka Klubu muszą znaleźć sądowe uzasadnienie.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL