Legitymacja/Karta Członkowska BCC

przywileje posiadaczy legitymacji i karty BCC

Międzynarodowa Legitymacja Członkowska BCC

Legitymacja uprawnia do korzystania z przywilejów, wynikających z porozumień sukcesywnie podpisywanych przez Business Centre Club w przeciągu ostatnich 20 lat, dotyczących współpracy z najważniejszymi organizacjami i klubami biznesowymi w Europie i na świecie.

 Legitymacja uwiarygadnia jej posiadacza w oczach przedstawicieli władz i instytucji innych państw (m.in.: celnych, fiskalnych, policyjnych). Zgodnie z treścią Legitymacji, proszone są o udzielenie jej okazicielowi pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Dodatkowo, Legitymacja uprawnia do uzyskania wsparcia w Instytucjach Partnerskich.

Karta Członkowska BCC

  • Karta Członkowska uprawnia do udziału w posiedzeniach Klubu, zniżek w świadczeniach klubowych, pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, w tym korzystania z Systemu Rabatów BCC,
  • Karta Członkowska ważna jest 12 miesięcy,
  • Karta Członkowska nie może być odstępowana osobom trzecim,
  • Karta Członkowska potwierdza ważność Międzynarodowej Legitymacji Członkowskiej BCC.

Sprawy formalne, dotyczące Karty oraz Legitymacji Członkowskiej BCC prowadzi Biuro Członkowskie
tel.: 22 58 26 144, e-mail: BCZ@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL