Karta Członkowska BCC

przywileje posiadaczy legitymacji i karty BCC

Karta Członkowska BCC

  • Karta Członkowska uprawnia do udziału w posiedzeniach Klubu, zniżek w świadczeniach klubowych, pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, w tym korzystania z Systemu Rabatów BCC,
  • Karta Członkowska ważna jest 12 miesięcy,
  • Karta Członkowska nie może być odstępowana osobom trzecim,
  • Karta Członkowska potwierdza ważność Międzynarodowej Legitymacji Członkowskiej BCC.

Sprawy formalne, dotyczące Karty oraz Legitymacji Członkowskiej BCC prowadzi Departament Relacji Członkowskich
tel.: 22 58 26 113, e-mail: BCZ@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL