Do Pani Premier w sprawie OZE

13.10.2015

Producenci biogazu w Polsce są w złej sytuacji. Większość istniejących biogazowni nie tylko nie ma perspektyw na rozwój, ale wręcz stoi na skraju bankructwa. Powodem jest utrzymująca się od dłuższego czasu niska cena energii i zielonych certyfikatów, których sprzedaż, obok sprzedaży energii, stanowi główny składnik przychodów operatorów tych instalacji.

 

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu niesie ze sobą wiele korzyści: m.in umożliwia dotrzymanie zobowiązań Polski dotyczących uzyskania poziomu 15% energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w roku 2020, nie wymusza dokonania niezwłocznej i radykalnej modernizacji sieci przesyłowych, obniża niebezpieczeństwo monopolizacji rynku dostaw energii, stymuluje innowacyjność i oddolną przedsiębiorczość, kreuje powstawanie nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego. Tegoroczna fala upałów i związane z tym ograniczenia w dostawie prądu dobitnie pokazały, jak ważna jest dywersyfikacja w systemie energetycznym.

Na prośbę członków BCC z tej branży wystąpiliśmy do Pani Premier ze zdecydowanym wsparciem dla poselskiego projektu nowelizującego ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. Wierzymy, że przyczyni się to do stworzenia lepszych perspektyw dla tego ważnego dla polskiej energetyki sektora.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL