Dobre relacje

13.10.2016

W III Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu odbyło się spotkanie podatkowe z przedstawicielami lokalnego biznesu. Współorganizatorem spotkania była Loża Radomska reprezentowana przez Kanclerza Jerzego Kowala oraz sekretarz Annę Słopiecką, a także Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej reprezentowana przez prezesa Łukasza Białczaka. Uczestnikami spotkania ze strony Administracji Podatkowej byli: Paweł Cybulski – dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Jerzy Krekora, naczelnik III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Bożena Rusinowska, naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu, Radosław Słoniewski, naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu, Sławomir Knieć, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu oraz Roman Frąckiewicz, naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Radomskiej Loży BCC oraz zaproszeni przedsiębiorcy.

Okazją do spotkania było podsumowanie XIV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Naczelnicy Urzędów Skarbowych otrzymali Dyplomy Gratulacyjne od Loży Radomskiej i Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Dyplom z podziękowaniami od otrzymał również dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – Paweł Cybulski. Dyplomem Gratulacyjnym z okazji 25. jubileuszu powstania, została uhonorowana firma ITM Poland. Dyplom został uroczyście przekazany przez kanclerza Jerzego Kowala, na ręce wiceprezes Zarządu ITM Poland Anny Pucuły-Porochnenko.

Podczas drugiej części spotkania, zastępca naczelnika III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Małgorzata Rybak przedstawiła prezentację pt. „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Pomoc dla przedsiębiorców”. Następnie naczelnik Bożena Rusinowska przekazała informacje o jednolitym pliku kontrolnym, a tym samym nowych zadaniach dla przedsiębiorców. Radca prawny Lech Jabłoński w praktyczny sposób omówił zagadnienia dotyczące reformy w administracji podatkowej oraz udzielania Pełnomocnictwa.

Dyrektor Izby Skarbowej i naczelnicy Urzędów, dziękując za przyznane wyróżnienia przyznali, że takie bezpośrednie spotkania są znakomitą okazją do poznania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, sprzyjają budowaniu dobrych relacji pomiędzy urzędnikami i podatnikami.

Anna Słopiecka
Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL