LITIGATO – Wsparcie klientów w zakresie zapobieżenia utraty płynności w obszarze podatków

Ogłoszeniodawca: LITIGATO
Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak
Oferta ważna do: Do odwołania
Kategoria: Doradztwo

Osoba kontaktowa:

Wojciech Pławiak – radca prawny i doradca podatkowy
+48 609 241 737, dostęp 24h
wojciech.plawiak@litigato.pl

Kancelaria oferuje wsparcie klientów w zakresie zapobieżenia utraty płynności w obszarze podatków poprzez wsparcie w przygotowaniu:

• wniosków o ograniczenie poboru zaliczek podatkowych
• wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty bieżących zobowiązań podatkowych
• wniosków o ulgi w spłacie zaległości w tym o umorzenie zaległości podatkowych
• wniosków o przyspieszone i częściowe zwroty VAT
• wniosków o zawieszenie egzekucji należności podatkowych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL