Gospodarczy Gabinet Cieni BCC ocenił działania ministrów w pierwszym kwartale i wyznaczył priorytety dla rządu na II kw. 2014

07.04.2014
Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dokonali oceny działań rządu oraz premiera w I kwartale 2014 roku na 2,5 punktu w skali od 0 do 5. To poprawa o 0,5 punktu w przypadku rządu i o 1,5 pkt. wyższa ocena szefa rządu, porównując do IV kw. 2013 r. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze promocji gospodarki za granicą (3,5 pkt), zaś na 3 punkty w obszarach: gospodarka, finanse, prawo pracy i rynek pracy oraz system stanowienia prawa. Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili aktywność rządu w zakresie spółdzielczości i rynków finansowych (kolejny raz w obu dziedzinach po 0 punktów). Niewłaściwie, zdaniem ministrów, prowadzone są również działania w obszarze prawa gospodarczego, cyfryzacji oraz prywatyzacji i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa (1 pkt).

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek 7 kwietnia w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz oceną aktywności poszczególnych ministrów (materiał poniżej) gabinet cieni, reprezentujący środowisko przedsiębiorców, przedstawił rządowi listę priorytetów na II kwartał 2014 r. Szczególną uwagę ministrowie poświęcili konfliktowi Rosja-Ukraina i wynikającym z niego problemom, takim jak sankcje gospodarcze. W przedsiębiorców coraz mocniej uderzają także podatki, a konkretnie przepisy dotyczące rozliczania VAT oraz kosztów uzyskania przychodów.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL