III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu

04.12.2023

4 grudnia odbył się organizowany pod patronatem Business Centre Club kongres ESG Polska Moc Biznesu. Cenieni eksperci ze świata biznesu, NGO’s oraz przedstawiciele środowisk akademickich i administracji spotkali się po raz kolejny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei ESG. Kongres otworzył dr Jacek Goliszewski, prezes BCC.

 

– Udział Business Centre Club w kongresie „Polska Moc Biznesu” to przede wszystkim najlepsza wizytówka dla firm zrzeszonych w Klubie: pokazuje, że to właśnie z nimi warto robić biznes – zwiększają oni lojalność konsumentów i dostawców, poprawiają relacje ze wszystkimi partnerami otoczenia: bankami, inwestorami, władzami lokalnymi i centralnymi, dają impulsy i podnoszą poziom kultury organizacyjnej czy wreszcie podnoszą atrakcyjność jako pracodawcy, dla obecnych, ale i przyszłych pracowników – powiedział podczas otwarcia prezes BCC.

 

Jeden z kongresowych paneli poprowadziła Ewa Rzodkiewicz, dyrektorka Loży Warszawskiej BCC, liderka projektu BCC Kobiety, a w dyskusji uczestniczyli: Anna Dukat – ekspertka BCC ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej oraz członkowie Klubu – Marlena Szymanek (Woonti) i Tomasz Szklarski (Feel Comfort/Fundacja REAXUM). Do panelu pt. „Cyfryzacja i sztuczna inteligencja: największe zagrożenie, czy największa szansa rozwoju ludzkości?” został zaproszony Paweł Pisarczyk, ekspert BCC ds. cyfryzacji i nowoczesnych technologii.

Podsumowanie obrad prowadzonych przez dyr. Ewę Rzodkiewicz >>

 

WSPÓLNIE DLA LEPSZEGO ŚWIATA

Celem Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest jak optymalizacja wykorzystania zasobów, możliwości i perspektyw, które pozwalają działać w duchu odpowiedzialności biznesowej, zrównoważonego rozwoju oraz świadomej transformacji. To kolejna okazja do wzajemnego dialogu między przedstawicielami kadr kierowniczych, środowisk akademickich, NGO’s oraz administracji centralnej i samorządowej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia odniosła duży sukces, uzyskując 2 mln dotarcia dzięki kampanii OOH i zasięgu na poziomie 25 mln odbiorców.

– Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo – mówił gość ubiegłorocznej edycji wydarzenia, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego S.A., Olgierd Cieślik. – Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego to dziś wizytówka każdej poważnej firmy.

Z tego tytułu Polska Moc Biznesu już po raz trzeci połączyła wybitnych gości, ekspertów działających w duchu idei ESG oraz uczestników, stając się przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji i zdobywania nowej wiedzy opartej o innowacyjne rozwiązania tworzone dla środowiska, społeczeństwa i sektora gospodarczego.

– Sukces łatwo jest osiągnąć, dużo trudniej go utrzymać – komentuje gość poprzedniej edycji, sportowczyni, inwestorka i przedsiębiorczyni, Ewa Chodakowska. – Namawiam wszystkich do autentyczności, bądźcie sobą w biznesie, zaufajcie sobie. Życzę Wam dużo poczucia, że razem możemy więcej.

TRZY SCENY W MYŚL IDEI ESG

Po raz kolejny prelegenci, goście i uczestnicy spotkali się w ramach trzech segmentów, z których każdy  odpowiadał poszczególnym scenom tematycznym. Dyskusje i spotkania  toczyły się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG:

Eksperci poruszali tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu.

EKOLOGICZNA POLSKA – PYTANIA O KLIMAT I SUROWCE NATURALNE

Realizując ideę ESG, eksperci z związani z sektorem środowiska naturalnego poruszyli tematy związane z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji  szukali odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych.

WORK-LIFE BALANCE, ZDROWIE PUBLICZNE I SAMORZĄDY, CZYLI MOC SPOŁECZNA

Kolejna scena była okazją, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach. Dyskusje i debaty toczyły się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podjęli m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji były także przestrzenią do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku i równowagi mówiliśmy o sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.

WPŁYW BIZNESU A FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupił się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście rozmawiali na tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta była przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem.

Więcej >

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL