Interwencja BCC u Ministra Finansów

04.01.2014

Wystąpiliśmy do MF w sprawie niekorzystnej dla polskich przedsiębiorców interpretacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego.

 

Zgodnie z interpretacją prawa podatkowego wydaną dla jednej z naszych firm, nie jest możliwe zastosowanie procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego w celu wyprodukowania wyrobu niebędącego wyrobem akcyzowym o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol w składzie podatkowym. W konsekwencji nie jest możliwe wysłanie takiego wyrobu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do innego składu podatkowego na terytorium kraju lub państwa UE. Zgodnie z przedmiotową interpretacją w przypadku produkcji takiego wyrobu nie dochodzi bowiem do przetwarzania alkoholu etylowego, lecz do jego zużycia. Wydana interpretacja nie uwzględnia Rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009, w związku z którym w praktyce dokonuje się wysyłki takich wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terenie Unii Europejskiej.

Interpretacja stawia polskich przedsiębiorców w gorszej pozycji w stosunku do przedsiębiorców z innych państw UE, powoduje bowiem w każdym przypadku produkcji takich wyrobów konieczność zapłaty podatku akcyzowego od alkoholu etylowego zaangażowanego do produkcji tego wyrobu.

Polski przedsiębiorca nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku akcyzowego w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych lub eksportu wyrobu, bo zwrot może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wyrobu akcyzowego. Tymczasem podmioty prowadzące składy podatkowe na terenie Unii, poza Polską, mogą stosować procedurę zawieszenia akcyzy przy produkcji i wysyłaniu takich wyrobów.

To zdecydowanie obniża konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynku europejskim, wynikającą z konieczności naliczania polskiego podatku akcyzowego jako składnika ceny produktu.

Zdaniem ekspertów BCC sytuacja ta wymaga działań naprawczych czyli zmiany przedmiotowej interpretacji oraz korekty przepisów ustawy o podatku akcyzowym w taki sposób, aby uzyskać stan zgodności polskich przepisów w tym zakresie z przepisami wspólnotowymi lub uniemożliwić interpretację przepisów polskich niezgodną z rozwiązaniami stosowanymi w UE.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL