Interwencja na Białorusi

09.08.2017

Zwróciła się do nas o pomoc firma członkowska w związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi dotyczącymi zapisów Postanowienia Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.

Od 1 lipca 2017 r.  państwa zrzeszone w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) – Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan, wprowadziły nowe wymagania fitosanitarne w przypadku niektórych roślin, związane z miejscem ich uprawy co oznacza konieczność spełnienia specjalnych wymagań, określonych w przepisach EAUG oraz potwierdzenia stanu fitosanitarnego kraju, miejsc produkcji i pól pod kątem występowania określonych organizmów szkodliwych. Eksporter powinien wskazać miejsca produkcji, co zapewni  możliwość identyfikacji pól, z których realizowany jest eksport do EAUG.

Jednak rozbieżności w interpretacji tych wymogów występujące pomiędzy Państwowym Urzędem Głównego Inspektoratu Fitosanitarnego w Mińsku na Białorusi a Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie są na tyle istotne, że uniemożliwiają firmie wywiązanie się z zawartych umów.

Sytuacja jest patowa, ponieważ rozbieżności skutkują po stronie polskiej odmową uwzględnienia w świadectwie fitosanitarnym zapisu w deklaracji dodatkowej dotyczącego wolnych stref i miejsc produkcji, natomiast po stronie rosyjskiej odmową przyjęcia dostaw z uwagi na brak powyższego  zapisu. Firma nie może  dostarczyć wyprodukowanego już towaru  do kontrahenta, jej interesy gospodarcze  są zagrożone, tym bardziej że jest związana umową z partnerem w strefie euroazjatyckiej.

BCC wystąpiło z interwencją do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  o podjęcie pilnych rozmów z Państwowym Urzędem Głównego Inspektoratu Fitosanitarnego w Mińsku na Białorusi, aby wypracować jak najszybciej jednolite stanowisko interpretacyjne, które pozwoli prowadzić płynną działalność gospodarczą.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL