Interwencja u Marszałka Senatu

07.11.2018

Wiele emocji wśród firm z branży odszkodowawczej wzbudził ostatnio projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, będący inicjatywą Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Projekt przewiduje daleko idące ograniczenia w swobodzie działalności gospodarczej doradców odszkodowawczych i może doprowadzić do drastycznego ograniczenia tego segmentu rynku. Wśród budzących niepokój  przepisów zawartych w projekcie znajdują się m.in.: wprowadzenie stawki maksymalnej na usługi doradztwa odszkodowawczego, ograniczenie reklamy i akwizycji tych usług, wypłata świadczeń odszkodowawczych bezpośrednio do poszkodowanego, z pominięciem pełnomocnika oraz wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wdrożenie projektowej regulacji w obecnym kształcie spowoduje, że w wielu przypadkach doradcy odszkodowawczy nie będą w stanie zapewnić poszkodowanym dotychczasowego wsparcia, z uwagi na ograniczenia związane tak z możliwością kształtowania wynagrodzenia, jak i wprowadzeniem dodatkowych obciążeń finansowych związanych chociażby z wysokością składki ubezpieczeniowej. Branża doradztwa odszkodowawczego odgrywa we współczesnej gospodarce dużą rolę, nie tylko reprezentując poszkodowanych w sporze z zakładami ubezpieczeń, ale także zapewniając miejsca pracy tysiącom osób. Interweniowaliśmy u  Marszałka Senatu wnioskując o zmiany w procedowanym projekcie ustawy.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL