Interwencja u Ministra Finansów

12.07.2017

Firma członkowska prowadzi sprzedaż zarówno na terenie Polski, jak i w innych państwach UE. Przed zaprezentowaniem oferty odbiorcom z innych krajów wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Prowadzi więc działalność gospodarczą zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, indywidualną interpretacją  podatkową wydaną w jej sprawie, jak również przestrzegając unijnych dyrektyw. Niestety, znalazła się w niekorzystnej sytuacji finansowej w związku z nierespektowaniem przez urząd skarbowe innego państwa UE, prawa wspólnotowego oraz nieuwzględnienia stanowiska polskich organów skarbowych w tej kwestii. Pomimo otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej i wyjaśnień ze strony polskiej administracji skarbowej i przedstawicieli spółki, zagraniczny urząd skarbowy uznał, że firma powinna płacić podatek VAT również u nich. I wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie wierzytelności, który został uwzględniony przez polski US. Nastąpiło zabezpieczenie na rachunku bankowym firmy, a to uniemożliwia prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Firma nie może wywiązywać się z dotychczasowych kontraktów, regulować zobowiązań, naraża się na wysokie kary wynikające z niemożności wykonania umów. Spółka straciła płynność finansową, istnieje ryzyko utraty miejsc pracy przez zatrudnionych, upadek firm bezpośrednio z nią współpracujących. Problem, z którym zetknęła się firma wkrótce może dotknąć wielu innych polskich przedsiębiorców, wystąpiliśmy więc do Ministra Finansów z pilną interwencją w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL