Interwencja u Ministra Rozwoju i Finansów

17.01.2017

Firma członkowska zaalarmowała BCC w związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Spółka oraz franczyzobiorcy znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji – interpretacja przekreśla powszechną wieloletnią praktykę kwalifikowania gotowych posiłków i dań oferowanych przez tzw. proste schematy gastronomiczne jako towarów opodatkowanych 5% stawką podatku od towarów i usług.

 

Interpretacja jest szkodliwa w dwojaki sposób. Przede wszystkim, nie służy wyjaśnieniu wątpliwości, bo praktyka organów skarbowych, sądów i podatników była zgodna i jednolita, a wątpliwości w tym względzie nie istniały. Przedstawione w interpretacji stanowisko godzi w podstawowe reguły stosowania tejże ustawy. Zamiast odwoływać się do ustawowych definicji dostawy towarów i świadczenia usług, rozstrzygające znaczenie nadaje klasyfikacjom statystycznym, które pełnić powinny rolę jedynie pomocniczą. Skutkiem interpretacji jest zakwestionowanie przez administrację skarbową prawidłowości rozliczeń podatkowych za okres od 2011 roku. Firma informuje, że wszczęto już postępowania kontrolne jej i franczyzobiorców. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania wiarygodność organów państwa. Nie możemy zaakceptować zmiany prawa z mocą wsteczną. Uważamy, że  godzi to w konstytucyjną zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a także jest sprzeczne z projektowaną przez Radę Ministrów ochronną mocą tzw. ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej. Wystąpiliśmy do Ministra Rozwoju i Finansów z pilną interwencją w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL