Interwencja u Ministra Skarbu

14.02.2015

Firma członkowska wygrała postępowanie prowadzone w formie przetargu publicznego, polegające na modernizacji wnętrza firmy – jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Przedmiotem zamówienia była zarówno dostawa i instalacja elementów technologicznych systemu produkcyjnego, jak również wykonanie adaptacji wnętrz.

 

W trakcie wykonywania prac firma dokonała szeregu zmian oraz prac dodatkowych zgodnie z życzeniem klienta. Całość prac została zakończona podpisaniem protokołu odbioru. Niestety, później zarzucono firmie rzekome braki w dokumentacji podwykonawczej i do dziś, mimo upływu wielu miesięcy, nie dostała należnej jej zapłaty. Dodatkowo została obarczona dodatkowymi karami, mimo że klient korzysta z zainstalowanego sprzętu. Rozprawa pojednawcza zakończyła się fiaskiem. Ponieważ powyższe działania w sposób drastyczny podważają wiarygodność podmiotów, których właścicielem jest Skarb Państwa, wystąpiliśmy niezwłocznie do Ministra Skarbu, z prośbą o pilną interwencję.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL