Interwencja u Ministra Sprawiedliwości i w Zarządzie ZUS

25.06.2018

Ostatnio docierają do BCC sygnały, o obchodzeniu przepisów ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – przez dłużników, którym zagraża niewypłacalność, bądź już są w stanie niewypłacalności. Chodzi o zawieranie fikcyjnych transakcji częściowego zbycia przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Wystąpiliśmy do Ministra Sprawiedliwości o pilne rozważenie potrzeby nowelizacji przepisów ustaw Prawo upadłościowe, Kodeks cywilny i Kodeks karny.

Firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zwróciły BCC uwagę na problem z otrzymywaniem ubezpieczenia. Chodzi o niedostateczne wsparcie Centrali dla działań terenowych oraz brakkontaktu między klientem a osobami decyzyjnymi w PZU. Wystąpiliśmy do Zarządu PZU  z pilną interwencją.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL