Interwencja u Ministra Sprawiedliwości

07.02.2017

W świetle obowiązujących przepisów Poczta Polska SA, tj. operator pocztowy odpowiedzialny za dostarczanie korespondencji sądowej związanej z toczącymi się postępowaniami karnymi, w których Spółki występują w charakterze stron, odmawia wydania pism ustanowionemu pełnomocnikowi pocztowemu.

 

Powoduje to  konieczność osobistego odbioru korespondencji przez osoby zarządzające daną Spółką. Taki stan rzeczy może też uniemożliwić Spółkom występowanie w poszczególnych postępowaniach w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W praktyce bowiem możliwość odebrania przesyłki sądowej w postępowaniu karnym przez tzw. pełnomocnika pocztowego została ograniczona jedynie do obrońcy albo pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, jeżeli jednocześnie ustanowiono stosowne pełnomocnictwo pocztowe. Pisma sądowego pozostawionego w placówce pocztowej, adresowanego bezpośrednio do strony działającej osobiście, nie może odebrać z zastosowaniem instytucji pełnomocnictwa pocztowego nikt inny. Takie rozstrzygnięcie zmusza do osobistego odbioru pism w postępowaniach karnych przez członków zarządów Spółek. Według naszych członków działania te są uciążliwe wobec zadań i obowiązków spoczywających na członkach zarządu. Wystąpiliśmy do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie prac nad zmianą przepisów i przywrócenie możliwości odbierania korespondencji sądowej przez pełnomocników adresatów.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL