Interwencja u Ministra

27.05.2018

Firma członkowska z branży ceramicznejma problem z projektem rozporządzenia  w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach inwestycyjnych. Dokument ten określa zasady i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji i docelowo ma zastąpić obecne mechanizmy wsparcia funkcjonujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Projektodawcy chcą tu wprawdzie wspieraćinwestycje, które będą rozwijały i wzmacniały gospodarkę, jednak pominięty został zupełnie sektor ceramiczny. Ma on ogromne znaczenie dla regionu, ta branża jest tu kluczowa. Eksperci BCC natychmiast zainterweniowali u Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Członek BCC od wielu lat i z powodzeniem, rozwija szeroką działalność rolniczą z wykorzystaniem nieruchomości Skarbu Państwa. Firma współpracuje z wieloma zakładami, prowadzi zrównoważoną produkcję rolną poszerzoną o przetwórstwo i daje zatrudnienie, na obszarze wysokiego bezrobocia, ponad tysiącu pracownikom. W związku z upływem terminu umowy dzierżawy, na prośbę firmy członkowskiej, wystąpiliśmy z pismem wspierającym do władz państwowych o jej przedłużenie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL