Interwencja u Premier RP

04.12.2014

Firma członkowska zgłosiła problem wynikający z projektu „Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”. W projekcie uwzględniono przede wszystkim uwagi organizacji reprezentujących interesy małych rolników. W stosunku do dużych gospodarstw wprowadzono zmiany, które ograniczają możliwości uzyskania dopłat z tytułu jednolitej płatności obszarowej do każdego hektara, jeżeli płatności obszarowe przekroczą pewną kwotę. Takie zapisy pozbawiają dobrze zorganizowane gospodarstwa możliwości rozwoju i osłabiają ich zdolności konkurencyjne – na rynku krajowym i unijnym. Pieniądze, które nie zostaną wskutek redukcji przekazane dużym gospodarstwom, zasilą budżet dostępny dla małych. Środki te są jednak zbyt skromne, by mogły się przyczynić do poprawy ich konkurencyjności; ale za to są niezbędne nielicznym dużym gospodarstwom do utrzymania pozycji na rynku. W związku z tym wystąpiliśmy do Pani Premier o interwencję w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL